Lørdag 21/5 2022.

Symptomer på hysteri

Titel: Hysteri. Kategori: Sundhed og sygdomme 1926. Side 2 af 6 < Tilbage

Lammelse. Hysterisk sammentrækning af fingrene. Patienten har bevaret sin "lamhed" så længe, at fingrene er blevet stive, dvs. der er trådt en virkelig organisk lidelse til.

De symptomer, hvorpå hysterien kan kendes, er meget brogede og mangfoldige og i højeste grad afhængige af, hvad omgivelserne spørger om eller venter sig. De store franske nervelæger, der klarlagde hysteribegrebet, skabte tillige ved deres udspørgen og undersøgelse et klassisk, ret ensartet sygdomsbillede, der for en stor del var en genspejling af deres egen forestilingskreds. Den hysteriske er verdens mest villige menneske. Spørger man om kramper, får man kramper, om lammelser, får man lammelser osv. Når man som på det franske hospital "Salpetrière" ringede med etablissementets store klokke for at hidkalde læger og studenter til at beskue et hysterisk anfald, kunne man være sikker på at få et virkeligt første klasses skuespil at se. På dennne tid og dette sted opnåede de hysteriske krampeanfald en udvikling og komplikation, som ikke er blevet gentaget noget andet sted. De hysteriske kramper udmærker sig frem for de epileptiske ved ikke at medføre tab af bevidstheden og ved altid at indtræde, når et taknemligt publikum er til stede. Mens epeleptikeren falder om, som ramt af lynet, og slår sig og bider sig i tungen, tilstøder der sjældent hysterikeren noget. En sådan hysterisk patient segner langsomt om i armene på de tililende tilskuere eller på en sofa eller et blødt tæppe.

Hvis tilfældet ikke vækker tilstrækkelig opmærksomhed, er det oftest hurtigt forbi, mens det forlænges og udvikles til en rentud akrobatisk præstation, hvis tilskuerne bliver tilstrækkeligt oprevne af det og råber på politi, ambulance og læge. Et kraftigt lugtemiddel som et par dråber salmiakspiritus på vat virker ofte opvækkende. De små hovedvandsæg, der nu anvendes som nips, havde oprindelig den mission at afvende et truende hysterisk anfald, i de tider, da en let hysterisk tilbøjelighed til at "få ondt" betragtedes som et tegn på kvindelighed og noget som en virkelig dame ikke kunne undlade, når hun fik sørgelige eller uventede meddelelser.

Et andet hyppigt udslag af hysterien er lammelserne, der ikke som andre lammelser beror på forandringer i nervevævet, men kun derpå, at den hysteriske på en eller anden måde får den idé, at vedkommende muskelgruppe ikke kan bruges, hvilket gennemføres aldeles konsekvent i kortere eller længere tid til trods for alle de dermed forbundne ulemper.

Endnu hyppigere er måske den hysteriske følelsesløshed, der er så fuldstændig, at man kan stikke en nål gennem en stor fold af huden, uden at patienten fortrækker en mine. Det er det hysteriske sinds store koncentrationsevne, der tillader en sådan patient på trods af ganske uskadte nervebaner så at sige at se bort fra sanseindtrykkene fra store dele af huden, et ganske mærkeligt eksempel på åndens herredømme over legemet. En vis grad af hysteri kan således forklare de resultater, som den amerikanske sekt "Christian Science" kan opnå ved af troens vej simpelthen at benægte sygdommens eksistens. Desværre anvender hysterikerne ikke deres evne til at lade smerteindtryk uænsede til det praktiske formål at lindre sygdomstilfælde, men bruger netop deres store koncentrationsevne til at rette opmærksomheden på ganske små gener, således at disse forstørres til til uudholdelige lidelser.

< Tilbage  Til side 3 >