Lørdag 21/5 2022.

Helbredende kilder

Titel: Bade og badesteder. Kategori: Sundhed og sygdomme 1926. Side 2 af 8 < Tilbage

Der sprudel - Karlsbad. "Der Sprudel" i Karlsbad. Om denne kogende saltkilde grundlagde den tyske kejser Karl IV (der var böhmer) i året 1349 "til den lidende menneskeheds helbredelse", det badested, som fik navn efter ham. I de første to århundreder var Karlsbad kun badested, men senere kom drikkekuren til, og fra den tid skriver stedets egentlige berømmelse sig. "Der Sprudel" leverer daglig ca. 3.000.000 liter vand, indeholdende 15.000 kg. opløste salte.

Før man ved kemiens hjælp kunne afgøre, hvike stoffer de helbredende kilder indeholdt, var man mest tilbøjelig til at betagte deres virkning som noget overnaturligt. Englen der rørte vandet i Bethesda's dam og de tyske brøndkurssteders 'Brunnengeist' var eksempler på en sådan personliggørelse af kildernes lægende kraft. Også i Danmark fandtes der kilder som St. Helenas ved Tisvilde, til hvilke folket valfartede, men disse steder tabte deres kraft sammen med de helgender, der havde forlenet dem med helbredende evner. Vil man i vore dage finde lignende kilder, må man søge til sydligere himmelstrøg, hvor fantasien er mere levende og ikke behøver at stimuleres af mere eller mindre lærde kemiske analyser.

En del af badenes og drikkekurenes virkninger kunne forklares ved undersøgelsen af det anvendte vands saltindhold. Sådanne vande besad også deres virkninger ved forsendelse, ja endog når de efterlavedes på kunstig vis. For andre kilders vedkommende har man i nyeste tid søgt årsagen i radioaktivitet, når de tidligere nævnte forklaringer ikke slog til. Vor viden er desuden ikke fulstændig nok til at tillade os at benægte, at de ubetydelige mængder ukendte stoffer kan have indflydelse på det sunde og syge menneskelegeme.

Vi kan foreløbig inddele de medicinske badesteder eller kilder efter de stoffer, der forekommer i dem:

1. Varmvandskilder2. Simple kulsyrekilder
3. Kogsaltholdige kilder med eller uden kulsyre
4. Bittervande5. Jern- og arsenikkilder
6. Natronkilder7. Natronkilder med kogsalt
8. Natronkilder, der også indeholder glaubersalt
9. Svovlkilder10. Kalkkilder
11. Slambade
< Tilbage  Til side 3 >