Lørdag 21/5 2022.

Lungetuberkulose og lysbehandlinger

Titel: Bade og badesteder. Kategori: Sundhed og sygdomme 1926. Side 7 af 8 < Tilbage

Patient i lysbad. Behandling af Lupus med lokale lysbade (Finsens Lamper). Varmestrålerne opsuges af et lag destilleret vand i det kikkertformede lamperør.
  Lysbade i en behandlings stue. Stue til lysbade. I loftet er anbragt 2 stærke kulbuelamper. De syge sidder eller ligger helt afklædt i rummet. Øjnene beskyttes med farvede briller.

Folk med svage lunger kan have gavn af at overvintre ved kysten under mildere himmelstrøg, som ved Rivieraen eller på Madeira.

Over for lungetuberkulosen er højfjeldets rene, tørre luft og stærke ufiltrerede sollys i reglen bedre end kystkliamet, og sådanne kursteder findes særligt i Schweiz og i Norge, men meget lignende resultater kan dog opnås her i landet, når man vælger steder med en god beliggenhed. Derimod er det ikke muligt herhjemme at finde en erstatning for det tørre, varme ørkenklima i Egypten og Algier, der skal virke gavnligt på gigtlidelser, men ganske vist kun, når patienten hver vinter flygter fra vort ustadige og fugtige klima.

Altfor meget skal man dog ikke vente sig af sådanne klimaforandringer. Hvad der vindes på den ene måde, kan let tabes på den anden. Den fremmede, hyppigt mindre sundhedsmæssigt behandlede kost og den bratte ændring af livsvanerne kan virke skadeligt. Det må særligt betones, at man skal meget langt sydpå for at undgå at stifte bekendtskab med vinterkulden.

Selv i Nord-Afrika - for ikke at tale om Italien - kan nætterne være bitterligt kolde, således at den bratte overgang fra dagens hede kan virke skadeligt. I koldt vejr er sydens huse ofte et ret ubehageligt opholdssted, fordi opvarmningen er utilstrækkelig.

I der foregående er det væsentligt kun vandets anvendelse til drikkekure, der er blevet omtalt. De egentlige bade har imidlertid langt større betydning og anvendes også i vid udstrækning på vore hjemlige hospitaler.

< Tilbage  Til side 8 >