Lørdag 21/5 2022.

Samarbejdet mellem medicinen og kirurgien

Titel: Medicin og kirurgi. Kategori: Sundhed og sygdomme 1924. Side 5 af 6 < Tilbage

Oldtidens kirurgiske redskaber. Nogle kirurgiske instrumenter der viser, at kirurgien dyrkedes i oldtidens Pompeii.

Det er et af de vanskeligste problemer i medicinen at fremstille et tilfredsstillende middel af denne art, og i reglen er disse midler mere eller mindre farlige. Berettigelsen af at bruge dem må da søges i en afvejelse af midlets og sygdommens farer mod hinanden. Således ville man feks. af to lige farlige midler mod henholdsvis skolkopper og tuberkolose være langt mere tilbøjelig til at bruge det sidste. Antallet af virkeligt gode "chemoterapeutiske" midler er kun ringe og væsentlig begrænset til visse tropesygdomme og kønssygdommen syfelis. Det store arbejde, der udføres på dette område, og de i relativt kort tid opnåede resultater berettiger en imidlertid til at tro, at det især er på dette område at medicinens fremtidige udvikling vil foregå. Selv om man lod sin fantasi have så frit spil, at man tænkte sig, at der engang blev fremstillet ideelle chemoterapeutiske midler i alle mulige tilfælde ville det dog kun være en begrænset sygdomsgruppe, nemlig den, der forårsages af bakterier og dyriske snyltere, som man på denne måde kunne få bugt med.

Det er imidlertid ikke alene på lægemidlernes område, at medicinen har gjort fremskridt, men også med hensyn til den hensigtsmæssige diæt ved mange andre sygdomme af stofskiftet, nyrerne og fordøjelses organerne. Opdagelsen af vitaminerne i føden har lært os ikke alene at helbrede, men også at forebygge visse meget alvorlige sygdomme ved en simpel ændring af kostens art.

Det glædelige ved hele denne udvikling er også det, at det egentlig ikke drejer sig om en tilbageerobring af terræn fra kirurgien, men om en bedre og mere rationel behandling af de talrige sygdomme, som efter kirurgiens store udvikling forblev i medicinens varetægt. I virkeligheden er medicin og kirurgi ikke rivaler, men to discipliner, der udfylder hinanden, og som trods mange ufuldkommenheder kan bedre og lindre mange sygdomme. Naturligvis findes der grænseområder, på hvilke både en medicinsk og en kirurgisk behandling snart i den ene og snart i den anden retning, eftersom kirurgien får en bedre teknik eller medicinen et bedre lægemiddel.

Når der ikke er nogen fare ved opsættelse, vil lægerne og deriblandt også kirurgerne oftest tilråde den mere skånsomme medicinske behandling først og derefter, hvis denne glipper, den kirurgiske.

På andre punkter må medicinen og kirurgien samarbejde for at opnå et godt resultat. Det kan være nødvendigt, at en patient styrkes ved medicinsk behandling inden en operation, og også efter en operation kan en medicinsk efterbehandling være nødvendig.

< Tilbage  Til side 6 >