Lørdag 21/5 2022.

Kæber og mælketænder

Titel: Tandpleje - Mundhygiejne. Kategori: Sundhed og sygdomme 1926. Side 4 af 5 < Tilbage

Kæbe af en voksen. Kæbe af en voksen.
  Kæbe fra et barn Kæbe af et 5 års barn. Den udvendige benlamel er fjernet, og man ser de blivende tænder, der er under udvikling.

Kæberne er så tidligt i barnealderen ikke hårdere, end at et forholdsvis ringe men vedvarende tryk kan forandre deres form. Fingersutning kan således medføre, at overmunds- fortænderne tvinges frem i en skræmmende skråstilling og endnu alvorligere ulemper fremkommer ved mundånding. Kinderne, som når munden er åben, befinder sig i en stadig spænding, tvinger kindtænderne indover, så at hele tandbuen forsnævres, og fortænderne presses fremover. Hele ansigtet får derved et sammenknebet "rotteansigt" udtryk som langtfra er smukt.

I seksårsalderen kommer de første af de blivende tænder, de såkaldte 6 års-kindtænder, bag mælketænderne. De betragtes af de fleste som mælketænder og skænkes ingen opmærksomhed. De danner imidlertid grundpillerne i det blivende tandsæt, og en for tidlig ødelæggelse som følge af vanrøgt umuliggør ofte et regelmæssigt tandskifte. Fra 6 til 12-14 årsalderen fældes nu alle mælketænderne, og de blivende tænder indtager deres plads, først fortænderne, derpå de såkaldte "små" kindtænder og endelig hjørnetænderne. I 12 årsalderen kommer endnu en kindtand bag 6 års-tanden, og vi mangler da blot visdomstanden, hvis frembrud falder fra 16 årsalderen eller slet ikke finder sted. Særlig for undermundens vedkommende kan deres frembrud ofte være forbundet med smertefulde betændelsestilstande.

En effektiv tandpleje kræver, at tænderne børstes to gange om dagen, om morgenen, og hvad der er vigtigst, om aftenen, endvidere tilrådes børstning eller i hvert fald grundig skylning af munden efter hvert måltid. Tanbørsten bør ikke være større, end at man med lethed kan komme til overalt i munden. Børsterne bør være af en middelhård kvalitet (for hårde børster ødelægger tandkødet, for bløde besidder ingen renseevne), ikke tætstillede, men anbragt i rækker med små mellemrum. Kun med en sådan børste er man istand til at rense de vanskeligst tilgængelige steder, mellemrummene mellem tænderne. Den gammeldags metode at børste tænderne ved at føre børsten frem og tilbage langs tænderne i vandret stilling virker stik imod sin hensigt, idet fødepartiklerne netop derved føres ind i tandmellemrummene. For at få disse renset, skal børsten anbringes på tandkødsranden og for overmundens vedkommende føres nedad, for undermunden opad. Det er en selvfølge, at alle tandens øvrige flader skal renses omhyggeligt. Fødepartikler, som har sat sig fast, bør ikke fjernes med tandstikker, lommekniv el. lign., men ved hjælp af en tråd, som trækkes ned i tandmellemrummet. Som rensemiddel markskriges nu daglig det ene nye præparat efter det andet. Det bedste og billigste er at børste tænder i en almindelig kogsaltopløsning eller ved hjælp af vandrevet kridt, for smagens skyld tilsat lidt pebermynteolie.

< Tilbage  Til side 5 >