Lørdag 21/5 2022.

Den alvorlige sygdom Pyorrhea alveolaris

Titel: Tandpleje - Mundhygiejne. Kategori: Sundhed og sygdomme 1926. Side 3 af 5 < Tilbage

Begynderstadiet af Pyorrhea alveolaris. Begynderstadiet af den alvorlige sygdom Pyorrhea alveolaris , der i reglen først optræder i en senere alder. Den begynder i tandkødsranden som følge af irritation fra tandstensaflejringer, fra dårligt passende plomber, kroner eller broer, overbeslastning af enkelte tænder, og fortsætter som en kronisk betændelse i det benvæv, der holder tanden fast i kæben. Dette ødelægges efterhånden, og der dannes omkring tænderne hele "lommer", fyldt med pus (materie), som siver frem langs tandkødet. I disse lommer trives en mængde bakterier, og som det var tilfældet med den blinde "absces, spredes deres stofskifte- produkter omkring i legemet og kan blive årsag til alvorlige sygdomme.
  Slutstadiet af af Pyorrhea alveolaris Slutstadiet af Pyorrhea alveolaris.

Den anden alvorlige tandsygdom, Pyorrhea alveolaris, optræder i reglen først i en senere alder. Den begynder i tandkødsranden som følge af irretation fra tandstensaflejringer, fra dårligt passende plomber, kroner eller broer. Overbelastning af enkelte tænder og fortsætter som en kronisk betændelse i det benvæv, der holder tanden fast i kæben dette ødelægges efterhånden, og der dannes omkring tænderne hele "lommer" fylst med pus (materie), som siver frem langs tandkødet. I disse lommer trives en mængde bakterier, og som det var tilfældet med den "blinde" absces, spredes de omkring i legemet som årsag til alvorlige sygdomme, enten direkte gennem blodet eller ved at materien med dens millioner af bakterier synkes med føden, hvorefter de bakterier, der undgår fordøjelsesvædskens bakteriedræbende evne, kan sætte sig fast på et svagt punkt i fordøjelseskanalens slimhinde og derfra trænge videre ind i legemet. Efterhånden som betændelsen i tændernes støttevæv skrider videre frem, løsnes tænderne mere og mere og falder til slut ud.

Der er således mange grunde, der taler for at praktisere en effektiv tandpleje, og det er ingen overdrivelse at sige, at omsorg for tænderne - for at begynde med begyndelsen - bør vises allerede før barnets fødsel gennem en korrekt kalkholdig diæt fra den vordende moders side af hensyn til bensystemet i det hele.

Det første sæt tænder "Mælketænderne" bryder frem 20 i tal fra barnets ca. 5. - 22. måned, fortænderne først. Dette tandfrembrud er ofte ledsaget af sygelige funktions- forstyrrelser, som af og til medfører fare for barnets liv. Det tryk, de frembrydende tænder udøver på den overliggende gumme, bringer vævet til at svinde, idet det udviser betændelsesagtige symptomer med blodoverfyldning, ømhed og "hede", hvorfor barnet føler trang til at bide i noget koldt for at lindre irritationen.

En omhyggelig pleje af disse ringeagtede mælketænder er faktisk en betingelse for et fejlfrit "blivende tandsæt" (andet sæt tænder) og sikrer desuden barnet et tyggeapparat, som er aldeles uundværligt i en dets vigtigste vækstperioder. Så snart de første tænder er brudt frem, bør de i det mindste hver aften renses med en tot vat dyppet i saltvand, og tanbørsten træde i virksomhed, når hele tandsættet er færdigdannet efter ca. 1½ års forløb. Angribes tænderne af karies, bør de plomberes. Mælketænderne er nemlig som før nævnt ikke alene nødvendige for tygningen, men også for en harmonisk udvikling af kæberne og dermed hele ansigtet. Mistes nogle af mælketænderne for tidligt, underudvikles kæberne, og de senere blivende tænder bryder på grund af pladsmangel frem i stygge uregelmæssige stillinger. Man må endvidere holde øje med uvaner som fingersutning og mundånding.

< Tilbage  Til side 4 >