Søndag 22/5 2022.

Syfilis og forgiftninger

Titel: Almindelige sindssygdomme. Kategori: Sundhed og sygdomme 1925. Side 13 af 13 < Tilbage

Moderne hospital. En vagtafdeling på et moderne dansk sindssyge- hospital. - Man ser, at her er intet uhyggeligt. Mens man i gamle dage havde indespærret patienterne i uhyggelige, tilgitrede celler, ligger de nu på store, smukt møblerede stuer.

En anden stor afdeling af sindssygdommene repræsenteres af dem, der er forårsaget ved smitstoffer eller forgiftninger f.eks. med alkohol, morfin eller kokain. En infektionssygdom er den progressive (fremadskridende) paralyse (total lammelse), som beror på at hjernen angribes af syfilis. Denne sindssygdoms udvikling tager gerne et ret typisk forløb - især spiller storhedsforestillingen og skrupskøre økonomiske dispositioner ofte en fremtrædende rolle - og lidelsen ender næsten altid med lammelses- døden. Om de nyere behandlingsmetoder over for denne sygdom vil være i stand til i nævneværdig grad at ændre dette almindelige resultat, må tiden vise.

Vi har her i spredte hovedtræk nævnt nogle af de almindeligste sindssygdome, men der findes mange andre end disse. Man ved ikke meget om deres årsager, men studiet af disse lidelser fører en ud på det ukendtes store dybder og ned i menneskesindets bundløse afgrunde. Det er et overmåde interessant studium for de, som fordyber sig deri. Men det er tillige anstrengende, fordi der imellem sindssyge findes så megen menneskelig nød, som kun undertiden kan helbredes, omend ofte lindres.

Og vi andre? - Mange af os, som heldigvis aldrig kommer der, har dog en lille rem af huden! Et "vanskeligt sind" er såre almindeligt. Helt af det onde er dette ikke altid, fordi det ofte hænger sammen med en åndelig følsomhed som er ud over det normale, og som, hvis den er forenet med produktive evner, f.eks. med kunstnerisk begavelse og fanta si, kan frembringe værker af mere end almindelig værd. På den vis evner det "vanskelige sind" ofte at sætte en særlig kulør på tilværelsen. Degenetation er et ilde begreb, men undertiden kan den folde sig ud i pragtfulde blomster.

Relateret artikel: Sundhed og sygdomme - Hysteri.

(Forfatter: Ikke oplyst)
  < Tilbage