Mandag 25/9 2023.

En nordamerikansk indianerstamme

Kategori: Menneskelivet. Udgivet 1924. Side 1 af 12

Indianere i nationalpark. Indianere i Glacier National Park i de Forenede Stater.

I 1826 udkom James Fenimore Cooper's 'Den sidste Mohikaner'. Det er hans berømteste bog, og vi har alle i vor ungdom elsket denne spændende bog og tillige taget del i forfatterens vemod i skildringen af den uddøende mohikanske indianerstamme. Og nu, ca. 100 år efter bogens fremkomst, kan man snart for alvor tale om den sidste indianer. De hvide har efterhånden trængt indianerne bort fra deres store jagtdistrikter. Blot nogle få og små områder hist og her i de Forenede Stater er blevet de sidste tilbageblevne forbeholdt som et slags fristed. Her lever de deres sidste tid som et slags levende etnografisk museum, der tiltrækker sig nysgerrige blikke, mens forskerne søger at redde så meget som muligt om deres mærkelige kultur, førend den går i graven.

Denne kultur har nemlig den største interesse, idet den er en repræsentant, - den sidste, kunne man være fristet til at sige - for Menneskehedens oprindelige kultur, den såkaldte Jægerkultur. Menneskene levede da udelukkende af jagt (og fiskeri), agerdyrkning og kvægavl var endnu ikke opfundet. Indianernes kultur kan endnu en kort tid give os en vis forestilling om, hvorledes vore forfædre skaffede sig til livets ophold i oldstenalderens tid, den tid, fra hvilken de store bopladsfund stammer, som er fundet i moserne ved Mullerup i Vest-Sjælland og ved Sværdborg i Syd- Sjælland, den tid, i hvilken vore køkkenmøddinger blev til, den tid, der ligger forud for c. År 3000 f. Kr., da nye folkestammer bragte os kvægavl og agerbrug og stendysserne.

Gennem talrige skildringer af de forskellige indianerstammers liv og relegion har disse fået deres monument, som eftertiden med ærbødighed vil betragte, men mange steder er forskerne kommet for sent. Den nordamerikanske indianske kultur uddør langsomt og sikkert, og om en menneskealder vil den sikkert heltud tilhøre historien.

Til side 2 >