Onsdag 17/7 2024.

Kender De "Aftenlæsning" ?

Kategori: Gamle annoncer. Udgivet 1926.

Ugebladet Aftenlæsning.

Det er et nyt ugeblad.
Det bringer to ypperlige romaner.
Det indeholder en afsluttet fortælling i hvert nummer.
Det bringer de nyeste modebilleder.
Det har det lette underholdningsstof.
Det indeholder en mængde billeder.
Det koster kun 25 øre.
Det kommer hver onsdag.
Det fås hos enhver boghandler og i ethvert bladudsalg.

Udgivet af

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG