Onsdag 17/7 2024.

Forfatterliste til det nye FREM

Det nye FREM (1926) vil i det væsentlige bygge på den stab af udmærkede medarbejdere, der har skrevet de to foregående årgange af FREM. Vi bringer her en liste over hovedparten af vore medarbejdere. Hertil slutter sig nu en række nye navne.

Cand. mag. Svend Aakjær Forstkandidat J. Abell Bibliotekar Edv. Agerholm
Direktør Th. Alving Professor Dines Andersen Museumsinspektør Otto Andrup
Forfatter C. Arcander Kontorchef Axelsen Drejer Stud. mag. L. A. Balslev
Ingeniør G. F. Barfoed Mag. art. Thomas Bartholin Højskoleforstander Holger Bergtrup
Forfatter Aage Benedictsen Pastor Alfred Bindslev Mag. art. Frantz Blatt
Cand. jur. O. Bondo Svane Stud. mag. N. Bonnesen Professor Dr. phil. Georg Brandes
Kaptajn Daniel Bruun Mag art. H.V. Brøndstes Dr. phil. J. Brøndsted
Professor O. B. Bøggild Professor Arthur Christensen Bibliotekar Julius Clausen
Cand. jur. Jørgen Cold Dr. phil. Axel Dam Løjtnant Axel Degenkolv
Magister Asger Ditlevsen A. O. S. Djuurhuus Direktør K. Dorph-Petersen
Forfatterinde Ellen Duurloo Dr. Richard Ege Overlæge Dr. med. Erik E. Faber
Maler Achton Friis Forfatter Peter Urban Gad Mag. exam. V. Gay
Haveartiket Georg Georgsen Rigsadvokat August Goll Dr. med. H. C. Gram
Cand. polit. Rigmor Gran Forstkandidat A. H. Grøn Højesteretsassessor E. Hagen-Bull
Rektor Andreas Hanssen Stud. mag. Thure Hastrup Direktør Hauch-Fausbøll
Mag art. Kaj L. Henriksen Sekretær Otto Himmelstrup Forfatter Johannes E. Hohlenberg
Forfatter Ludvig Holstein Mag. art. L. M. Hunø Forstkandidat Jens Hvass
Kommunelærer Th. Højlund Journalist L. Gudmand Høyer Læge J. O. Jacobsen
Dr. phil. Lis Jacobsen Thorkild Jacobsen Læge Paul Jacoby
Tranlatør K. Jahn Godsejer Axel Jarl Stud. mag. Aage Jensen
Ewald Jensen Dr. phil. Knud Jessen Cand Mag. Hakon Jørgensen
Cand. polit. A. C. Kaarsen Lærer Valdemar Kierkegaard Museumsinspektør Hans Kjær
Inspektør K. A. Knudsen Adjunkt Svend V. Knudsen Ingeniør V. H. Kofoed
Mag. art. Koefoed-Petersen Cand. polit. Knud Korst Overretssagfører Ejner Krenchel
Forstkandidat C. S. Larsen Kontorchef H. C. Larsen Laurits Larsen
Forfatterinde Mia Leche Professor Edv. Lehmann Ritmester C. Lembcke
Apoteker S. Levin-Hansen Slotsforvalter Bering Liisberg Forfatter Olaf Linck
Redaktør Helmer Lind Redaktør C. Lund Direktør Dr. phil. Victor Madsen
Sekretær Marks Jørgensen Pastor Even Marstrand Magister Therkel Mathiassen
Kaptajn E. V. Maxwell Professor Sven Monrad Lektor Th. A. Müller
Pastor Michael Neiiendam Adjunkt Aksel V. Nielsen Professor Aksel Nielsen
Kommunelærer E. Nielsen Ejnar Nielsen Cand. mag. Gerda Nielsen
Harry Nielsen Kaptajn Holger Nielsen Dr. phil. J. N. Nielsen
Pastor K. E. Nielsen Cand. mag. N. C. Nielsen Lektor Niels Nielsen
Cand. theol Erik B. Nissen Statsgeolog V. Nordmann Cand theol. N. Nøjgaard
Læge Harald Okkels Mag scient. C. V. Otterstrøm Dr. phil. S. A. Pallis
Bibliotekar Jens Petersen Direktør Johs. Petersen Magister Chr. Petersen
Meteorolog Helge Petersen Lektor Sophie Petersen Stud. mag. Johan Plesner
Pastor Morten Pontoppidan Magister Erik M. Poulsen Mag. art. Poul Portefée Bahnsen
Direktør Frederik Poulsen Dr. phil. Svend Ranulf Tandlæge C. O. Rasmussen
Forstander Vilh. Rasmussen Kommunelærer Emil Retoft Cand. mag. Kaj Riedel
Mag. art. Sofie Rifbjerg Ingeniør Helge Rosenberg Forfatterinde Ingeborg Simesen
Magister Jens Rosenkjær Cand. polit. A. Schoch Skoleinspektør V. E. Schepelern
Dr. phil. Gudmund Schütte Forfatter Holger Rosenberg Forfatterinde Ingeborg Maria Sick
Cand. mag. Gunnar Skov Museumsinspektør Otto Smith Meteorolog C. E. Speerschneider
Cand. mag Henry A. Steen Mag. art. Ejnar Storgaard Landbrugskandidat Carl Søgaard
Professor W. Thalbitzer Adjunkt Th. C. Thors Museumsinspektør Th. Thomsen
Redaktør Chr. Thorsen Svend Tillge-Rasmussen Kaptajn A. Tryde
Forfatter S. T. Thyregod Kontorchef Anders Valstrøm Cand. Jur. Niels Ventegodt
Stud. mag. Jens Vibæk Fotoekspert Hans Waagø Skovrider Weismann
Mag. sc. Wesenberg-Lund Pastor J. Wolfsberg Dr. med. A. Ølgaard
Professor Vilh. Østergaard