Onsdag 17/7 2024.

Hvad koster det at anlægge en vej ?

Kategori: Fakta. Udgivet 1924.
Billede af en vej En vej med gangstier på begge sider, ialt 20 m. bred, kørebane 10 m., hvoraf de miderste 5 m. er befæstet med chaussebrolægning (brosten sat i cement ovenover det faste, makadamiserede grundlag) koster ca. 100 Kr. pr. løbende meter uden brolægning, denne indbefattet ca. 170 Kr., altså godt en million Kr. for 6 kilometer. Almindelig brolægning, således som den findes i byer, koster ca. 28 Kr. pr. kvadratmeter, med engelsk brolægning med betonfundament ca. 37 Kr., med asfalteret kørebane med fundament ca. 27 Kr., fliser på fortovet koster ca. 11 Kr., alt pr. kvadratmeter. I en gade, 20 m. bred vil kørebanen sædvanligvis være 12 m. bred mellem kantstenene. En sådan gade med brolagte fortove koster ca. 500 Kr. pr. løbende meter, samme gade med engelsk brolægning på betonfundament ca. 600 Kr. og med asfalteret kørebane ca. 475 Kr. I alle priser er indbefattet kantsten, men ikke kloaker, som koster fra 30 - 100 Kr. pr. løbende meter efter størrelsen og dybden.