Søndag 22/5 2022.

Mekka, fødebyen for profeten Muhammed

Titel: Profeten Muhammed. Kategori: Fra fjerne tider 1925. Side 2 af 8 < Tilbage

En bedende beduin. Forsiden af hæftet, hvor denne artikel stammer fra. Billedet viser en beduin der begynder sin bøn.

Forklaringen herpå må først og fremmest søges i det stærke enhedspræg, som vi har fremdraget. Den officielle religion er udadtil stærk ved sin store enkelthed og sin klare formulering af kravene til menneskene. Men dens umådelige udbredelse skyldes en lang række af årsager, som det blot er muligt at følge ved en nærmere undersøgelse af dens tilblivelseshistorie. Da denne falder så sent i historiens forløb, kan vi iagttage den i mange enkeltheder. Og vi ser da, hvorledes Muhammeds oprindelige lære, under indflydelse af mange kræfter, vokser sig stærk og bliver noget fra sit oprindelige grundlag forskelligt.

Den sidstnævnte erfaring kan vi gøre overalt i relegionens historie. Og her må vi ikke ryste på hovedet og tale om, at den store tænker og idealists drømme og syner altid forvanskes og trædes under fødder, når de skal i forbindelse med livets virkelighed. Hemmeligheden er jo nemlig den, at den enkelte store, relegionsstifteren, profeten eller reformatoren, som selv brænder af sin ild og lever tifold stærkere og mere synsk end vi andre, nødvendigvis må komme til kort over for noget så sammensat som tilværelsen med dens mangeartede, ofte modgående strømninger. Hans værk må omformes, efterhånden som hans menighed vokser til en kirke, der omsider slutter forbund med staten, og som herefter er midt inde i tusinde forskellige interessesfærer. Hans værks storhed skal jo netop prøves derpå, om hans syner og drømme ejer så megen livskraft, at de, efter at de er faldet til jorden som hvedekornet og er døde, bærer megen frugt, spiredygtigt frø, der kan få de forskellige slægter til at se opefter og fremad.

Muhammeds personlighed vil altid eje en ejendommelig tiltrækning for os, fordi vi allerede i hans eget sind ser disse to helt forskellige strømninger i stadigt vekselspil med hinanden. De synske drømme og den ideale stræben er hans levnedsløb parret med rent praktisk vidtskuenhed, snu beregning og overlegen statsmandsindsigt. Mange har på grund af disse stærkt modstridende egenskaber opfattet ham som en bedrager. Den ægte idealist og reformator, mener man, følger sit eget væsens enkle linie. Men Muhammed kan ikke udfærdiges ud fra slige synspunkter. Vi må først og fremmest iagttage to ting: Muhammed var købmand, og han havde passeret de 40 år, da hans vækkelse fandt sted. Vi kender ham ikke som den unge fremsynede og begejstrede. Han er den fuldmodne mand med livets mange erfaringer bag sig, da han træder ind i historiens lys. Derfor får hans førdte forkyndelse et så voldsomt forløb, den sene vækkelse præges af stærke rystelser, og derfor slipper han aldrig virkeligheden af syne.

Han var født ca. 570 e. Kr. i Mekka, der ligger omtrent midtvejs på den arabiske halvøs vestlige kyst, og tilhørte en fattig gren af byens mægtige slægter. Hans ungdom var præget af små kår. Senere trådte han i den rige enke Khadidja's tjeneste som handelsmedhjælper og skal have gjort karavanerejser bla. til Syrien. Efter en del års forløb ægtede han sin henved 20 år ældre arbejdsgiver. Hans kår blev herved ganske forandret. Han var nu selvstændig købmand, der udsendte handelskaravaner, han blev velstående og behøvede senere ikke daglig at gribe ind i sin omfattende forretningsførelse. I sin fritid synes han at have spekuleret over tilværelsen og over forholdet mellem Gud og menneskene. Og så efter nogle års forløb kommer alt dette til pludselig udbrud i Muhammed. Tanke efter tanke, iagttagelser og erfaringer har lejret sig i ham, og på en gang samler alt dette sig i ham, ordnet på en ny måde. Han ser syner, overjordiske skikkelser meddeler ham budskaber, som inderst inde er hans egne tanker. Derved får disse en autoritet, han selv en forvisningens styrke, som blev af afgørende betydning for hans offentlige fremtræden.

< Tilbage  Til side 3 >