Lørdag 21/5 2022.

Konkurrencen på det internationale smørmarked

Titel: Det danske smør og eksporten deraf. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 7 af 7 < Tilbage

Eksport fra Esbjerg havn. En dansk eksportbåd indtager i Esbjerg havn sin kostelige last af danske landbrugsprodukter.
  Dansk smør Esbjerg havn. Det danske smør indlades i Esbjerg Havn.

Gennem største delen af den periode, da smøreksport har spillet en dominerende rolle for dansk landbrug, har vores hovedmarked været Storbritannien, hvor den afsætning, som i realiteten betyder noget, ikke blot for den danske smørhandel, men for verdensomsætning i almindelighed, finder sted. I 1925 gik ca. 70% af vor samlede eksport dertil, og betegner dette tal end en mindre nedgang i sammenligning med tidligere år, er det engelske markeds hovedindflydelse indlysende. Fordelingen af eksporten er i øvrigt, som nedenstående oversigt viser:

Storbritannien 69.0%
Tyskland26.7%
Norge0.3%
Belgien0.1%
Schweiz2.2%
USA0.3%
Czekoslovakiet 0.2%
Andre lande0.3%
Hermetisk1.0%

Det store spørgsmål for dansk smørhandel i øjeblikket er, om vi kan vente fremdeles at finde lønnende afsætning for en i hvert fald i de seneste år stigende produktion, og i denne forbindelse navnlig, om vi kan vente at klare konkurrencen fra de engelske kolonier og dominions, dels fordi disse arbejder under mindre omkostninger, og dels fordi der direkte ved statstilskud fra den engelske regering ydes støtte til fremme af afsætningen og ophjælpning af produktionen fra de oversøiske dele af imperiet. Det danske landbrug har ofte været opskræmmet af profetier om, at dets dage nu var talt som leverandør til Englands forbrugere, og dog har hver gang udviklingen ført med sig, at Danmark har hævdet sig. Derfor er man fra landbrugets side måske noget tilbøjelig til at ville "se manden", før hatten tages af, og navnlig er man fremdeles indstillet på at indrette sig i et roligt arbejde uden panikforanstaltninger til hævdelse af afsætningen. Nogen trykhedsfølelse giver situationen imidlertid ikke anledning til, og det fremgår også af forskellige udtalelser fra landbruget nærstående side, at en kraftanstrengelse vil fordres af det danske mejeribrug for at sikre fremtiden tilfredsstillende arbejde.

Inden for et erhverv som det danske landbrug er der imidlertid ikke mulighed for en omlægning een, to, tre, og det må derfor håbes, at kommende dage, som måske vil blive mindre blide, end hvad vi har kendt gennem årtier, vil bringe fortsatte udviklingsmuligheder for landbrugets hovednerve, det danske mejeribrug, og at det danske smørs sejrsgang ike blot må høre fortiden til.

(Forfatter: A. Axelsen Drejer)
  < Tilbage