Søndag 22/5 2022.

Kapital, skib og mandskab

Titel: Et nederlag: Jeannette-Ekspeditionen. Kategori: Menneskelivet 1925. Side 2 af 12 < Tilbage

Tegning af dampskibet Jeannette. Tegning af dampskibet Jeannette.

Efter planen efterhånden havde taget fast form, gjaldt det om at finde en mand, som var villig til at ofre den nødvendige kapital på dens udførelse. En sådan fandt han i James Gordon Bennett, chefredaktør af 'New York Herald', den samme der - omtrent samtidig sendte Stanley til Afrika. Allerede sidst på året 1873 henvendte de Long sig til ham. Forskellige forhold gjorde, at sagen blev stillet i bero. Men i 1876, tre år efter de Longs togt over Melvillebugten, var de to mænd enige om at sætte alt ind af energi og penge for at føre planen igennem, så De forenede Stater kunne blive det første land, der udforskede disse egne og - måske - plantede et flag på Nordpolen.

De næste tre år blev optaget af det mest omhyggelige forberedelser til turen.

Først gjaldt det om at finde et passende skib, og det var besværligt nok. Man havde tråde ude hos de fleste af klodens skibshandleragenter. Endelig var man så heldig at finde et, der egnede sig. Det ejedes af en engelske rigmand og var af ham blevet indrettet specielt med ture i ishavet for øje. Det blev nu købt og fik navnet Jeannette. De Long førte det selv, for at få nøje kendskab til det, på en yderst vellykket tur rundt om Kap Horn og op til San Francisco, hvorfra ekspeditionen skulle udgå. Allerede i Europa var dets udrustning begyndt, her i San Francisco blev det yderligere efterset og udbedret på grundlag af tidligere ekspeditioners erfaringer, så at det kunne modstå Ishavets farlige pakis, selv under en eventuel indefrysning og overvintring. Der blev ligeledes sørget for den bedste proviant og det bedst mulige udstyr i enhver henseende - alt under de Longs eget tilsyn.

Ikke mindre omhu blev der udvist ved udvælgelsen af mandskab. To af de Longs tidligere kammerater, maskinmester Melville og løjtnant Chipp, var straks på hans opfordring villige til at tage med. Chipp gjode, da han fik meddelelse om ekspeditionens virkeliggørelse, tjeneste på et skib, der lå i Kina, men søgte straks orlov og kom hjem. En anden af officererne, Dauenhower, kom fra Gordon Bennetts lystyacht, der lå i Smyrna. Udvælgelsen af det menige mandskab, der til dels blev foretaget inden de Long kom til San francisco med 'Jeannette', blev overgivet til løjtnant Chipp. Det er karakteristisk for de Longs omhu, hvad han i den anledning skriver til ham: " - Vælg enlige mænd. De skal have et stærkt helbred, betydelig styrke og udholdenhed. Desuden skal de være af gennemført tålmodigt, sindsligevægtigt og tilfreds sindelag - og naturligvis skal de være førsteklasses sømænd. Find en musiker, hvis det er muligt. Foretræk norske, svenske og danske, undgå englændere, skotter og irer. Afvis blankt franskmænd, italienere og spaniere." - At det er lykkedes at fyldestgøre i hvert fald en del af disse betingelser, viser den gode helbredstilstand og navnlig det gode forhold der herskede mellem ekspeditionens medlemmer lige til det sidste.

< Tilbage  Til side 3 >