Onsdag 17/7 2024.

Vor tids underværker

Kategori: Fakta. Udgivet 1924. Side 1 af 4.

Forstørrelsesglas. Det almindelige forstørrelsesglas kender vi alle.

Betegnende er det, at når fortidens udvalgte verdens syv underværker, blev dette syv kunstværker eller bygningsværker. Skulle man i vore dage driste sig til at udpege noget, der for vor tid står som verdens vidundere, da ville man være nødsaget til at søge dem på helt andre felter.

Det almindelige forstørrelsesglas kender vi alle. Det, at glasset er formet i en let bue på hver side, bevirker, at ting, holdt i en bestemt afstand, forstørres for det mennekelige øje. Denne opfindelse har bla. muliggjort kikkerten, mikroskopet, fotografiapparatet og dermed filmen. Kikkerter har man nu så store, at den enkelte linse måler henved 1½ meter i diameter. Med de største kikkerter kan man forstørre et par tusinde gange. Grunden til, at man ikke kan lave kikkerter endnu 10 gange så store, ligger bla. i de rent tekniske vanskeligheder ved at fremstille og slibe linser. Mikroskopet er i virkeligheden det samme på en anden måde, kun at afstanden veksler. Baciller, der er så små, at 100.000 lagt ved siden af hinanden kun ville række over 1 centimeters længde, kan nu med sidelys ses tydeligt hver for sig i de stærkeste mikroskoper, der forstørrer 2500 gange. Atter her påtvinger spørgsmålet sig fra de ukyndige: "Hvorfor kan man ikke lave endnu bedre mikroskoper ?" Svaret er atter af tekniske grunde umuliggør det. Forstørrer man nemlig 1 kvadratcentimeter op, så at den i mikroskopet ses som 100 kvadratcentimeter, får man kun 1/100 af lysmængden på hver kvadratcentimeter. Ved stærke mikroskoper må der derfor ekstra kunstigt lys på de genstande, man ønsker at se. Derfor begrænser man i reglen forstørrelsen til ca. 1000 gange, idet forstørrelser væsenlig ud over denne grænse kræver et så stærkt lys, at både genstanden og glasset tager skade af varmeudstrålingen. Allerede nu lader man for at formindske denne lyset passere vandlag.

Den fotografiske plade kan ikke benyttes uden glaslinser, undtagen til røntgenstrålebilleder, så atter her er det glassets videnskabelige slibning, der muliggør al fotografering. Alene filmen, der er en undergruppe under alt det, der omfattes af fotografering, er nu den industri, der beskæftiger det næststørste antal af mennesker i USA. Den overgåes vistnok nu kun af automobilindustrien.

Til side 2 >