Onsdag 17/7 2024.

Sportens indflydelse på karakteren

Kategori: Fritid og sport. Udgivet 1926. Side 1 af 6.

En fodboldkamp. Er en dreng eller en ung mand ved at blive for vigtig for sine omgivelser, så lad ham være med i sport og konkurrencer, hvor han møder bedre mænd end sig selv, og er der noget ved ham, og han ikke bare er en tom spradebasse, skal han hurtigt blive rettet af, så han bliver til en glæde for sine egne.

Det er ikke noget særligt for os danske, at sporten spiller så stor en rolle i vor tid. Vi er med i en verdensbevægelse, der har udviklet sig den sidste menneskealder med overordentlig fart. Navnet på den der vinder et verdensmesterskab i tennis eller det engelske derbyløb er gennem den engelsk-talende verden kendt af et større antal mennesker verden over end navnet på den franske præsident.

Når denne bevægelse er vokset så hurtigt, er det fordi den - ligesom spejder- bevægelsen - har noget godt og sundt i sig, der nøje samstemmer med og udløser en trang til noget, der ligger dybt inde i menneskene, og som forinden denne bevægelse tog rigtig fart, kunstigt var holdt tilbage. Vore bedsteforældre så en dyd i at være gamle og sirlige, endnu mens de var unge. Men nu har sporten holdt sit indtog over alt, og her i landet er den så udbredt, at vistnok største parten af FREMs læsere vil kunne følge denne artikels særlige sportsbetragtninger. Mange, der ikke selv dyrker sport, vil derved endog bedre forstå noget af sportens opdragende betydning, når de direkte bliver gjort opmærksom på enkelte hovedpunkter. Artiklen er udpræget "for viderekomne".

Vi ved alle, at sport er sundt for legemet, når den ikke overdrives, så hele denne side skal jeg slet ikke komme nærmere ind på. Det er den side, der angår sportskonkurrencernes indflydelse på karakteren, jeg gerne vil skrive om, for navnlig her, at de udenforstående underkender sportens betydning. Ja mange går endda som bekendt så vidt, at de tror de kan affærdige hele spørgsmålet med ordet - Sportsidioti.

Væddekampen

Ved sport forstår man i daglig tale noget så forskelligt som jagt, sejlads, fodbold, tennis roning, svømning, skøjteløb, cykleløb, automobilkørsel, hestevæddeløb, atletik, bryning, boksning osv., og inden for disse felter står de to hovedgrupper: Motionssporten og væddekampen. Det er væsentlig, denne sidste, der er af interesse for karakterens udvikling, fordi kappestriden, hvordan man end vender og drejer spørgsmålet, er nerven i al sport. Motionssporten stiller også karakterudviklingen betydelige opgaver, men det skal vi ikke komme nærmere ind på her. Noget af det, der ligger dybest i den menneskelige natur, er at ville udmærke sig, tiltrække sig andres opmærksomhed, fordi man i kraft af sine evner hæver sig over sine omgivelser og i kraft heraf bliver en selvstændig ener. Den stenaldermand, der har slået den største bjørn ihjel, har ikke følt sig mindre stolt end den samtidige kvinde, der har haft det sjældneste halsbånd, det længste hår eller de fleste børn. Den følelse, der besjælede vinderen af maratonløbet, er ganske lig den følelse af triumf, der besjælede Sarah Bernhard efter en stor teatersejr. Der er noget så menneskelig derved, noget så uendeligt befriende, at ethvert menneske til enhver tid derved vil anspore til nye sejre - ny fremgang. En personlig sejr gør altid nuet frydefuldere end noget andet. Ubevidst er det det, der giver livet indhold, og for den, der aldrig har oplevet en sådan, vil tilværelsen synes grå.

Til side 2 >