Lørdag 9/12 2023.

Hysteri

Kategori: Sundhed og sygdomme. Udgivet 1926. Side 1 af 6

Hysterisk følelsesløshed. Hysterisk følelsesløshed. De skraverede dele viser de steder, hvor huden har tabt sin følsomhed. Billedet svarer ikke til nogen kendt organisk beskadigelse af nervesystemet.

Meget ofte hører man folk bruge vendingen: "Vær nu ikke hysterisk!" som ensbetydende med "Lad nu være med at skabe dig!" Dette er i virkeligheden en ganske uretfærdig dom. Den hysteriske synes at skabe sig, men dette skyldes en abnorm sjælelig beskaffenhed. Selvfølgelig er der på hysteriens som på andre sjælelige sygdommes område en ganske jævn og gradvis overgang mellem sunde og syge individer. Det ene menneske er lidt mere hysterisk end det andet, og kvinder er gennemsnitlig lidt mere hysteriske end mænd. Den særligt hysteriske sindstilstand er præget af følgende forhold: for det første en egocentrisk tankegang, ved hvilken patientens egne åndelige og legemlige forteelser spiller en atlovervejende rolle. Det er denne egenskab, der ofte gør hysterikeren til familiens midtpunkt, om hvis luner og ideer alt drejer sig.

Dernæst har hysterikeren en enestående auto- suggestibilitet, dvs. en evne til at indbilde sig selv, at tingene er, som de ønskes, eller at de ikke ønskede ting ikke eksisterer. Den hertil fornødne åndelige koncentration, der må siges at være meget betydelig, lettes i høj grad ved den selvcentrerede indstilling af sjælelivet, der ikke tillader uvedkommende hensyn at gøre sig gældende. Endvidere er hysterikerne umådeligt suggestible og reagerer i høj grad over for de indtryk, som andre søger at bibringe dem. Hysterikerne er derfor de bedste medier for hypnotisk forsøg, der kun vanskeligt lykkes med folk af en mere ligevægtig sjælelig støbning. Derfor er hypnose og hypnotisk behandling i reglen et tveægget sværd, selv om de bibragte tvangsforestillinger egentlig er af en gavnlig art. Gentagne hypnotiske forsøg med en person vil let opelske de hysteriske karaktertræk hos forsøgsindividet, således at det ikke er uden grund, at den legitime lægevidenskab stiller sig ret afvisende for denne, den mest kraftige af alle suggestive behandlinger.

I den selvcentrerede tankegang bunder hysterikernes trang til at være interessante og genstand for deres omgivelsers beundring eller medlidenhed, hvilket er drivfjederen ved utallige af hysteriens mangfoldige symptomer. Når primadonnaer i reglen anses for ret hysteriske væsner, er dette ikke helt uden grund. En lille streg af hysteri kan være et plus for en sceninsk kunstner, fordi vedkommende netop derved har en mulighed for at gå op i rollen og glemme, at det hele er - komediespil. Tillige vil scenen ganske naturligt virke dragende på et hysterisk temperament, fordi det er et af de få steder, hvor en farefri heltemæssig optræden lønnes med beundring og bifald. Dermed være ikke sagt, at en hysteriker i og for sig er en god skuespiller, de fleste præsterer kun fjællebodskunst, når de ikke tillige har et talent, som den hysteriske koncentration kan udnytte.

Til side 2 >