Lørdag 9/12 2023.

Tandpleje - Mundhygiejne

Side 1 af 5 Sundhed og sygdomme. Udgivet 1926.

Tand med byld tand med karies. Til venstre: Kompliceret karies. Nerven er angrebet og må for at redde tanden, dræbes og fjernes, hvorefter tanden rodfyldes og plomberes - Til højre: Absces (byld). Forsømmer man at behandle tanden i tide, ødelægger bakterierne nerven og trænger til sidst gennem rodkanalernes åbning ud i kæben, og der opstår en absces. Der findes akutte tilfælde af tandabsces, som har medført døden i løbet af 48 timer.
  Sund tand og syg tand. Til venstre: Gennemsnit af en sund tand. - Til højre: Simpel karies. 1 emaljen, 2 dentinen, 3 "nerven", 4 tandsubstans angrebet af karies. Simpel karies giver smerte ved påvirkning med sødt eller surt, kulde eller varme. Skaden kan på dette tidspunkt let udbedres ved plombering.

Det falder daglig i enhver tandlæges lod at konstatere en enestående uvidenhed og ligegyldighed med hensyn til mundhygiejne hos sine patienter. Mens man kan regne med, at 95-100 procent af befolkningen som følge af vor tids maskintyggede føde angribes af tandkaries, er vi her i landet næppe kommet videre, end at højst 10 procent er i besiddelse af tandbørste eller blot nogenlunde effektivt gør brug af den. Følgen er, at mange unge mennesker allerede i tyveårsalderen - ja endog tidligere - må ty til kunstige tyggeapparater, hvis tyggeevne kun er en ringe brøkdel af det naturlige tandsæts - eller går går rundt med ødelagte tandrester, som umuliggør enhver nævneværdig tyggevirksomhed. Mange er nemlig tilbøjelige til at overse, at tænderne er det første led i hele fordøjelsessystemet, og at en fjernelse af denne vigtige faktor betyder forøget arbejde af mave og tarm - med tiden overanstrengelse og delvis funktionsudygtighed også på disse organer. Desuden har sagen sin æstetiske side. Det er ingen anbefaling for nogen at præsentere sig med en mund, der pranger i ødelæggelsens vederstyggelighed - en pålidelig målestok for vedkommendes øvrige hygiejniske standard, og alle har i øvrigt kunnet lægge mærke til, hvorledes ynden ved et smukt ansigt forsvinder som ved et trylleslag, hvis tænderne er vanrøgtet, og omvendt hvilket plus en velholdt tandrække er selv for et ellers intetsigende ansigt.

Tandkaries (populært kaldet "Orm i tænderne") er som anført så hyppigt optrædende nu til dags, at det er en sjældenhed at træffe på et friskt tandsæt, mens det modsatte selvfølgelig burde være tilfældet. Denne tandsygdom har været kendt langt tilbage i tiden, men har især i den sidste tid taget et voldsomt opsving, nøje følgende civilisationens og kulturens raske fremskridt. Der angives mange årsager til denne sygdom, men den vigtigste er utvivlsomt overgangen fra tidligere tiders primitive køkken til nutidens kunstigt sønderdelte føde, som - til skade for tænderne - har befriet dem for en del af deres arbejde. I kostforandringen gennem tiderne ser vi kanske også grunden til den reaktion fra tændernes side, som har indskrænket deres antal fra 40 til nutidsmenneskets 32, hvoraf visdomstænderne og anden tand efter hjørnetanden utvivlsomt er på retur og hos mange slet ikke dannes eller bryder frem. Fortidens solide føde tvang tænder og tunge til et ihærdigt arbejde, som i forbindelse med rigelig afsondring fra spytkirtlerne gjorde tandsættet så at sige selvrensende. Nu bevirker føden mindre virksomhed af både tænder, tunge og spytkirtler, så at måltiderne ofte efterlader tænderne dækket af et belæg af madrester (det er i denne forbindelse særlig de stivelsesholdige fødemidler, som er af betydning f.eks. kartofler brød melspiser osv.), som opløses i mundhulen, hvorved der dannes forskellige syrer, mælkesyre og andre, som opløser de kalksalte, tandens emalje består af. For at hindre dette må tandbørsten træde hjælpende til, og hvor det ikke er tilfældet, vil ødelæggelsen ustandseligt øve sit værk. Er karies først trængt igennem den modstandsdygtige emalje består af. For at hindre dette må liggende tandvæv (Dentinen), som er mindre rigt på kalksalte. Tanden er på dette stadium angrebet af såkaldt simpel karies.

Til side 2 >