Torsdag 9/2 2023.

James Watt opfinder dampmaskinen

Titel: Vor tids underværker. Kategori: Fakta 1924. Side 2 af 4 < Tilbage

James Watts dampmaskine. James Watts dobbeltvirkende dampmaskine.

Blandt nutidens underværker er dampmaskinen et af de største. I 1769 tog James Watt patent på sin dampmaskine, og det år, kan man sige, tog "Vor tid" sin begyndelse, den tid, der er præget af teknikkens mægtige udvikling. Watt blev født i 1736 i Greenock, Glasgows havnestad. Han var instrumentmager, fysiker og ingeniør. Som instrumentmager og konservator ved universitetet i Glasgow kom han til at reparere en model af Newcomens atmosfæriske dampmaskine. - Patentet på denne blev taget i 1705. Princippet i den var, at ved fortætning af vanddamp under et stempel i en cylinder frembragtes et luftfortyndet rum under stemplet, som så blev trykket ned alene ved atmosfærens tryk. Denne maskine anvendtes til at pumpe vand op af kulgruber. - James Watt kom derved ind på at foretage en undersøgelse af damptrykket ved forskellige varmegrader, og dette førte ham til at opfinde dampmaskinen. Som James Watt byggede denne med expansionsglider, krumtap, svinghjul og regulator, findes den i hovedsagen den dag i dag. Det skyldes denne mands geniale og ihærdige arbejde, at menneskeslægten fik dampkraften til sin villige tjener. Der tilvejebragtes dermed betingelserne for en så mangsidig virksomhed, som ingen nogen sinde havde drømt om. Watts maskine betød nemlig, at der nu blev indvundet hidtil uanede energimængder til at tjene de menneskelige samfund, og derved skabtes utallige nye virksomheder, og kulturudviklingen fremmedes som ingensinde tidligere. Når Europa kan ernære sin nuværende befolkning på millioner af mennesker og give dem så gode livsvilkår, som den nu har, skyldes det først og fremmest James Watts ofindelse af dampmaskinen. Watt døde i 1819 i Heathfield i Staffordshire og ligger begravet i Westminster Abbedi i London blandt Englands største mænd.

Ved forrige århundredes begyndelse fandtes der i England over 5000 dampmaskiner, i Frankrig 200, derimod kun 1 i Tyskland og 1 i Danmark. Nu findes der her i Danmark mellem syv og otte tusinde. Dampmaskinen gav England et forspring i industrien, som kom til at betinge dets magt og vælde i det nittende århundrede, et forspring, som først blev indhentet af andre lande henimod slutningen af det nittende århundrede, og dette blev måske den egentlige årsag til Verdenskrigen.

< Tilbage  Til side 3 >