Søndag 22/5 2022.

Land i sigte

Titel: Et nederlag: Jeannette-Ekspeditionen. Kategori: Menneskelivet 1925. Side 7 af 12 < Tilbage

Den 1. september er skibet endelig igen flydende. Men den 2. sætter en pludselig vinter ind. Og på årsdagen for deres indefrysning står en ny overvintring truende foran dem.

Under alle afvekslinger har de stadig bevæget sig med isen. I den bedste måned, maj, er de drevet indtil 8 kvartmil om dagen, for hele måneden er resultatet blevet 100. Men det forslår kun lidt. De Long regner ud, at de på den måde ville være 6 år om at nå polen. Og driften er yderst uregelmæssig, ofte føres de direkte tilbage.

I august ligger de således længere mod sydøst end i maj. I løbet af 2. vinter bliver driften dog mere regelmæssig i nordvestlig retning.

Kulden er stærkere end første vinter, undertiden indtil minus 50 grader, så kviksølvet fryser. Ellers går denne vinter som den første. Dauenhower er stadig syg, andre sygdomstilfælde støder til, men ingen vedvarende, gennemgående er helbredstilstanden stadig god. Også humøret er godt, i modsætning til erfaringer fra andre ekspeditioner snarere bedre end første år. Doktoren mener vel, de ser noget forgræmmende ud, men de Long tilføjer: "Jeg tror ikke, nogen gennem 17 måneder kunne have ført det liv, vi har, med dets farer, utryghed, skuffelse og ensformighed, uden at være blevet præget deraf."

Midt i maj 1881 gør ekspeditionen sin første opdagelse, en lille ø. "Der er dog altså andet end is i denne verden. Vor ekspedition har dog opdaget noget, hvor ringe det end er!" trøster de Long sig den dag. De kalder øen Jeannetteøen, og man forstår, at deres øjne dagen igennem ikke viger fra den. En uge senere opdager de en ligende ø, som de kalder Henrietteøen. Ellers driver de uden større oplevelser videre. Isskruningerne har denne vinter været yderst hyppige, men som regel ikke så voldsomme, de er stået dem godt igennem. Pumpen går stadig, dag og nat, sin monotome gang, men lækken er ikke blevet større, og da det andet forår kommer, synes de at skulle have mere held med sig. Der er åbent vand mange steder i horisonten, mere end de i lange tider har set, og allerede d. 11. juni ligger skibet fritflydende i en rende i isen.

< Tilbage  Til side 8 >