Mandag 23/5 2022.

Jordskælv i Danmark

Titel: Det store jordskælv i Japan. Kategori: Naturen 1926. Side 9 af 9 < Tilbage

Husvilde i ruinerne. Husvilde leder efter deres ejendele i ruinerne af deres sammenstyrtede hjem.

Mægtige løse jordlag svækker dog jordskælvenes virkninger meget. Derfor føles de temmelig hyppige jordskælv i Sverige og Norge kun sjældent hos os. I det 19 århundrede indtraf der i Danmark 13 jordskælv, deraf de 5 i det nordvestlige Jylland og de 4 i Øst-Sjælland. Det stærkeste skandinaviske jordskælv, man kender, indtraf søndag den 23. oktober 1904 kl. 11.26. Det havde sit udgangspunkt i nordøstlige Skagerrak ved Oslo Fjord. Det mærkedes nordpå til Tronhjem og Sundsvall og på Østersøens østkyst og sydkyst til Warnemünde. I Jylland føltes det sydpå til Struer, Viborg og Århus, men ikke i det sydvestlige Jylland. I Oslo voldte det så megen skræk, at gudstjennesten i kirkerne måtte afbrydes, og enkelte bygninger beskadigedes i ringe grad, også i Aalborg tog enkelte skorstene skade.

Jordskælv kan indtræffe alle vegne. Hyppige og stærke er de dog kun over visse områder, hvor jordskorpen synes at have særlig tilbøjelighed til at revne og forskyde sig: i Syd-Italien, Grækenland og Alperne, på Java, i Japan og på Amerikas vestkyst. Japan er Jordens jordskælvsrigeste land, man regner, at der indtræffer gennemsnitlig to jordskælv i døgnet.

Under jordskælv svinger alle genstande som omvendte penduler. Dette forhold kan lægges til grund for konstruktionen af jordskælvsoptegnere (Seismografer), selvregistrerende apparater, hvormed man i særlige observatorier studerer jordskælvene. Disse apparater haves så fintmærkede, at de giver udslag for alle blot nogenlunde kraftige jordskælv på den hele Jord.

Når der sker et jordskælv langt borte, viser seismograferne, at først indtræffer de svingninger, som med stor hurtighed (ca. 14 km. i sek.) forplanter sig gennem jordindret, og dernæst de svingninger, som med en ringere hastighed (ca.3.8 km. sek.) forplanter sig i jordskorpen. Herved er det muligt at beregne, hvor langt borte og på hvilket klokkeslet jordskælvet er foregået.

(Forfatter: Victor Madsen)
  < Tilbage