Mandag 23/5 2022.

Bygningskonstruktioner og jordskælv

Titel: Det store jordskælv i Japan. Kategori: Naturen 1926. Side 8 af 9 < Tilbage

Epicentret for jordskælvet. Fra udgangspunktet H (hypercentrum) inde i jordskorpen forplantes de svingninger, der fremkommer ved jordskælvet, sig ud i punkterne A B C D på jordoverfladen, dels direkte gennem jordindret (som første forløber), 1, dels gennem dette tilbageskastes fra jordskorpens inderside (som anden forløber) 2, dels i jordskorpen (som hovedsvingningerne) 3. jordskælvsmålernes forskellige udslag ses ved aA B og D. Det punkt, på jordoverfladen, som ligger lodret over udgangspunktet, kaldes epicentrum.

Jernbetonbygningerne kom ikke så godt fra jordskælvet som de bedre mur- stensbygninger. Nogle faldt fuldstændig sammen på grund af mangelfuld sideafstivning, på andre faldt meget af murstensbeklædningen ned, og betonen slog revner, men mange vel opførte forblev så godt som uskadt. Det er dog vistnok de bygninger, som er sikrest, idet benyttelsen af adskillige kontorbygninger af denne art ikke blev afbrudt under jordskælvet. Også af stålskelets-bygninger faldt enkelte ganske let sammen. Men de fleste stod sig nogenlunde. Nogle opførte sig ejendommeligt. Fra få meter over grunden og to tre etager op revnede murværket, men højere oppe, i nogle tilfælde 8 etager, skete der ingen som helst skade.

Hvor store ødelæggelser, jordskælvet forårsagede, fremgår af følgende tal for Japans indførsel og udførsel:

Millioner Yen (1 Yen i guld = 3 Kr. 72 Øre i guld).
1923JuliAug.Sept.Okt.Nov.Decbr.
Indførsel15915585142155176
Udførsel11913674136119146

Hvad var da årsagen til jordskælvet ? Ja fuld klarhed over dette har man ikke endnu, men de japanske jordskælvsforskere synes at samle sig om den anskuelse, at der er sket et brud i jordskorpen på bunden af Sagami Nada, og en uhyre blok af jordskorpen eller måske flere har pludselig sat sig, er sunket lidt ind, i forhold til omgivelserne.

Under jordskorpen findes jordens ildflydende indre. Jordskorpen omslutter dog ikke dette som et fast hylster, som skallen på et æg omslutter hviden og blommen. Jordskorpen kan ikke bære sig selv, den svømmer på indret som is på vand. Jordindret forandrer form ved polernes bevægelse. Det trækker sig sammen ved afkøling og ved kemiske og fysiske processer, som stadig foregår i det. Nogle steder lettes jordskorpen ved vejrsmuldringen og det rindende vands og havets nedbrydende virksomhed, andre steder belastes den af det sediment, som afsættes på havbunden. Det er således let at forstå, at der må opstå spændinger i jordskorpen, og når disse har nået en vis størrelse, holder jordskorpen ikke længere. Spændingen udløses ved brud, revner, ligesom lofter og vægge revner i et hus. Jordskorpens brud sker pludselig og ytrer sig som jordskælv.

< Tilbage  Til side 9 >