Søndag 22/5 2022.

Et 45 kilometer langt plankeværk af et træ

Titel: FREMs træ - Kæmpetræer. Kategori: Naturen 1924. Side 2 af 5 < Tilbage

Tvillingetræer. Et par Rødvedtræer "Tvillingerne". Det er næsten umuligt at få billeder af de store træer i deres helhed, man må nøjes med et stykke ad gangen. Læg mærke til manden der står nede mellem stammerne. Hans højde giver et mål på stammens tykkelse. Vedmængden i et sådant enkelt stort træ er udregnet til ca. 70.700 kubikfod. Det vil sige, at man af et sådant træ kunne udskære så mange 1. tommes brædder, at man kunne rejse et plankeværk 6 fod (ca. 2 m.) højt og over 45 km. langt.

Begge vokser på Californiens bjerge, men ikke sammen: Kæmpetræet har hjemme på den vestlige skråning af Sierra Nevada over en strækning af en 400 km. i en højde af 1500-2500 m. over havet. Rødvedtræet findes derimod på den vestlige skråning af Coast Range (betyder kystbjergene) på en strækning, der er 800 km. lang og 64 km. bred, fra syd for San Francisco til ind i Oregon, i en højde af 700 m. over havet, så langt som tågen fra havet når ind. Denne synes at være en betingelse for, at Rødvedtræet kan trives. Det er de eneste steder på Jorden, hvor de overlevende af denne ædle planteslægt endnu vokser. De andre arter er forlængst uddøde. FREMs træ er det levende væsen, som når den højeste alder. Kæmpetræet danner ingen samlet storskov, men vokser i en 30 mere eller mindre spredte skovstrækninger sammen med andre nåletræer, graner, fyrrer og cedere. Mest bekendte er Calaveras Grove (betyder lund, skovstrækning), omtrent øst for San Francisco, og Mariposa Grove i den sydlige del af Yosemite-Nationalparken. Sådanne forekomster viser, at det er gået tilbage for kæmpetræerne. Forbindelsen mellem voksestederne er afbrudt, og man iagttager med beklagelse, at der ikke er synderlig opvækst af unge træer, særlig i de nordlige bevoksninger. Kæmpetræerne fordrer læ, og skønt det i det hele taget ikke blæser meget på Sierra Nevadas skrænter, ser man at de egenlig kun findes dér, hvor den omgivende skov giver læ for dem. Nu, da den hvide mand har taget deres land i besiddelse, er de kommet i stor fare, idet det trods vanskeligheden, er meget lønnede at fælde dem på grund af den store vedmasse, som hvert træ indeholder, selv om det tømmer de leverer, let kan erstattes af andre tømmerarter. Veddet af kæmpetræet anvendes navnlig til tagspåner, gærdestaver, stager til vinranker, sveller, brædder og planker og lignende. Fældningen af kæmpetræerne er dog nu standset på en del af voksestederne ved at regeringen har grebet ind, den har købt skovene og fredet dem som nationalparker.

I tidernes løb har kæmpetræerne lidt meget af skovbrande. Deres bark, som kan nå en tykkelse på 65 cm. beskytter dem dog en del, og selv om marven er blevet ødelagt, kan træet dog leve videre, så længe det meste af barken og det under denne liggende vækstlag er i forbindelse med jorden. Når kæmpetræerne er under menneskets omsorg, kommer de let til kræfter igen, og mange af træerne i Sequoia-Nationalparken viser stor livskraft, nu hvor de i adskillige år har været beskyttet mod skovbrande. De synes ikke at angribes hverken af plantesygdomme eller insekter.

< Tilbage  Til side 3 >