Lørdag 21/5 2022.

Tandlægebehandling

Titel: Tandpleje - Mundhygiejne. Kategori: Sundhed og sygdomme 1926. Side 5 af 5 < Tilbage

Barnemund. Barnemund. Læg mærke til, at kindtænderne bider sammen, men at fortænderne ikke når hverandre. Mishandlingen skyldes fingersutning. Kæberne er tidligt i barnealderen ikke hårdere, end at et forholdsvis ringe men vedvarende tryk kan forandre deres form.
  Reklame for tandtråd Fødepartikler, som har sat sig fast mellem tænderne bør fjernes ved brug af tråd. (Fra den engelske "Barnets bog om tænderne").

Til trods for en nok så omhyggelig tandpleje er det dog kun få, der helt undgår kariesangreb. Man må derfor lade sine tænder undersøge hvert halvår og få eventuelle i mellemtiden opståede mangler udbedret i rette tid. Jo længere man venter, desto langvarigere og mere kostbar bliver behandlingen. At unddrage sig behandling af "Skræk for tandlægen" har ingen berettigelse nu mere, da al tandlægebehandling praktisk talt kan foretages smertefrit. Mens en simpel karies kan standses ved, at tanden fyldes med guld, sølv, porcelæn osv. kræver en kompliceret karies først fjernelse af nerven og rodfyldning af tanden og i tilfælde af stort tab af tandsubstans mere omfattende reparationer ved hjælp af stifttænder og kroner. Tænder med absces må fjernes og abscessen udskrabes. For fortænderne gælder det dog i reglen, at de kan bevares ved, at rodspidsen fjernes, og abscessen udskrabes.

Tandstensaflejringer, som er en af de hyppigste årsager til pyorrhea alveolaris, bør fjernes jo før jo bedre. En begyndende alveolarpyorré kan i reglen holdes i skak ved medikamentøs behandling og regelmæssig grundig fjernelse af alt tandbelæg. De mere fremskredne former må for at undgå fuldstændig tab af tænderne eller dog at udskyde dette i fremtiden behandles ved en operation, idet tandkødet klappes op, så man direkte kan behandle det syge benvæv.

Er det endelig kommet så vidt, at man har mistet en del af tænderne, må man ikke slå sig til ro med, at man "klarer sig nok med resten". Tabet af den gensidige støtte, tænderne i en sluttet tandrække yder hinanden, og det forøgede arbejde, der læsses over på de tiloversblevne tænder, bevirker en overbelastning, som medfører tab også af disse længe før tiden. En kautsjukplade med kunstige tænder vil forøge tyggeevnen og bevare de resterende tænder. Brugen af en sådan plade kræver imidlertid en minutiøs mundhygiejne, da den til stadighed bevirker ansamling af fødepartikler. - I en helt tandløs mund er et sæt kunstige tænder selvfølgelig i høj grad påkrævet af hensyn til fordøjelsen og i anden række af hensyn til udseendet.

I øvrigt vil kun yderst få af dem, der fra barndommen har udøvet en fornuftig tandpleje, senere være nødt til at ty til kunstige erstatninger. Men det gælder altså med hensyn til tænderne som med så meget andet i tide at lægge sig den gyldne regel på sinde:

Prevention is better than cure! (Det er bedre at forebygge end at helbrede).

(Forfatter: C. O. Rasmussen)
  < Tilbage