Onsdag 17/7 2024.

Den Polytekniske Læreanstalt

Kategori: Fremgang. Udgivet 1925. Side 1 af 8

Den Polytekniske Læreanstalt. Den Polytekniske Læreanstalt i København oprettedes i 1829. Den lå i Studiestræde og St. Pedersstræde, der hvor nu universitetets studiegård findes. Den nuværende bygninger ved Sølvtorvet, som billedet viser, blev taget i brug i 1890.

Formålet med oprettelsen af Den Polytekniske Læreanstalt - den oprettedes i 1829 - var "at meddele unge mennesker med de fornødne forkundskaber en sådan indsigt i matematik og eksperimental naturvidenskab og en sådan færdighed i brugen af disse indsigter, at de derved kunne vorde fortrinlig brugbare til visse dele af statens tjeneste, såvel som til at forstå industrielle anlæg". Siden da er anstalten såvel i det ydre som i det indre undergået forskellige forandringer og udvidelser og står nu som en moderne, fuldt udstyret teknisk højskole med det formål "at meddele en højere teknisk undervisning på et videnskabeligt grundlag".

Oprindelig omfattede undervisningen kun to hovedretninger, mekanik og anvendt naturvidenskab (Maskin- og Fabriksingeniører), men anstalten gav tillige adgang for adskillige andre studerende, som fik en del af deres undervisning her, såsom farmaceuter, arkitekter, agersbrugsteknikere - selv en luftskipper eksamen har været afholdt - der nu har deres egen læreanstalter. Først senere indførtes også undervisning for Bygningsingeniører og endnu senere Elektroingeniører.

Inden for disse fire hovedretninger - maskiningeniører, fabriksingeniører, bygningsingeniører og elektroingeniører - har man imidlertid, af hensyn til moderne krav om specialicering, indført en vis valgfrihed, således at maskiningeniører kan vælge mellem maskinbygning eller skibsbygning. Fabriksingeniørerne mellem den kemiske industris mange felter, bygningsingeniører mellem vejbygning, vandbygning (havnebygning), jernkonstruktioner eller teknisk hygiejne, og elektroingeniørerne mellem stærkstrøms- og svagstrømselektronik.

Studiet er meget rigt på fag og øvelser, og det blev da efterhånden småt med plads i bygningerne i Studistræde og St. Pederstræde, hvor anstalten havde til huse i 60 år, og hvor blandt andre berømte videnskabsmænd H.C. Ørsted resideredede. I 1890 flyttedes anstalten til det store kompleks ved Sølvtorvet, der dog i årenes løb er udvidet betydeligt og nu igen ikke er rummelig nok, hvorfor der er planer oppe om en ny udvidelse, der navnlig nødvendiggøres af de mange laboratorier af forskellig slags, for fysik, kemi, fysisk kemi, teknisk kemi, mikroskopi, elektronik, telegrafi, fotokemi og meget andet, foruden den store og udmærkede teknologiske samling, der er tilgængelig for offentligheden.

I øjeblikket er antallet af studerende ca. 1200, hvilket er fire gange så mange, som da man flyttede til Sølvtorvet. Tilgangen har i de senere år ikke været så stor som tidligere, en følge af de dårlige tider og de i øjeblikket ikke helt lyse udsigter for polyteknikere.

Som universitetets studenter har deres Studenterråd, har de polytekniske deres Polyteknikerråd, der repræsenterer dem og bistår dem på forskellig mådeved at besørge trykning og udgivelse af forelæsninger og lærebøger, ved at skaffe de studerende midlertidig og lønnet beskæftigelse i studietiden og ved at give vejledning og oplysning vedrørende studiet.

Til side 2 >