Lørdag 9/12 2023.

Hvorledes dagen gik for Christian IV

Kategori: Menneskelivet. Udgivet 1924. Side 1 af 15

Christian IV og Dronning Anna Kathrine. Kong Christian IV og Dronning Anna Kathrine. (Efter et maleri af Peter Isaac).

Der findes i Danmarks historie næppe nogen mand, man i den grad kan følge hele livet igennem, så at sige fra dag til dag, som hvor gamle Christian IV.

Og det kan vi først og fremmest takke ham selv for, hans egen medfødte og gennem en udmærket opdragelse udviklede ordenssans og grundighed. Fra adskillige af hans samtidige, danske så vel som fremmede, foreligger der vel en række udmærkede bidrag til oplysning om hans personlighed og hans daglige liv. Men det er dog ham selv, der yder langt de fleste og de væsentligste meddelelser til hans livshistorie.

Vi har i dag ikke mindre end omtrent 4000 breve fra Christian IV, alle skrevne med hans egen smukke og karakteristiske hånd. De er nu alle trykt og foreligger i 7 tykke bind. Og vi har 13 fuldstændige dagbøger, ligeledes egenhændige og nu trykte, og en mængde brudstykker af endnu 14 ligeledes trykte.

Men ikke nok med det. Brevene og dagbøgerne giver os oplysninger om hans manddomsår. Men også til oplysning om hans barndomsår har vi materiale: to skrive- og stilebøger, hvor vi ikke blot lærer ham at kende på skolebænken, men hvor vi tillige finder en mængde udmærkede bidrag til hans daglige liv i barnedagene og til forståelse af hans personlighed.

Mens det ikke ville være vanskeligt at give en fremstilling f.eks. af en Frederik VI.s embedsmænd daglige liv, en kontorchef - en justitsråd - i et eller andet ministerium, for hvem den ene dag gik bogstavelig som den anden, så ens som viserne på et bornholmsk stueur, er det ikke så lige en sag at give et billede af, hvorledes dagen gik for et friluftsmenneske som Christian IV. En praktisk mand, der var optaget af de tusinde ting, som havde trang til at se alt med egne øjne, som snart havde fået erfaring for, at det gik bedst, når han selv så efter.

Til side 2 >