Lørdag 21/5 2022.

Krisen for kornproduktionen i landbruget

Titel: Det danske smør og eksporten deraf. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 2 af 7 < Tilbage

Dansk andelsmejeri. Et dansk andelsmejeri, som ingenlunde virker utiltalende i landskabet.

I gamle dage var landmandens økonomi grundlagt på produktion og salg af korn. Hvad marken gav ham, hvad vind og vejr tillod ham at avle på de mere eller mindre velplejede arealer, og hvad der blev tilbage, efter at hans kreaturbestand havde fået det nødvendige til livets ophold, dette var grundlaget for hans eksistens, hans velstand eller armod. Omslaget i denne tingenes tilstand sker i alt væsentligt i tiden fra omkring 1865-70 til 1885 og var for største delen fremkaldt ved de nye oversøiske landes konkurrence i kornproduktion og kornpriser og til dels i kød. Mere overvældende end nogensinde før eller senere trængte disse nye "spisekamre" sig på ved forsyningen af de europæiske markeder og omstyrtede i kraft af deres hjemlige produktions- og arbejdsforhold enhver fornuftig beregning over omkostninger og priser i de gamle lande. I en målestok, som med hensyn til mængde og pris måtte betyde krise bla. også for det kornproducerende danske landbrug, væltede de oversøiske produkter ind på de europæiske markeder, og år for år blev, takket være udvidelse af jernbanenet og dermed inddragen af nye egne under den rimelige aktionsradius, mulighederne uhindret til stede for fortsatte og forøgede forsyninger.

Og blev krisen end hård og trængselens år mange, blev udgangen deraf dog således for vort land, at den siden da uden afbrydelse har vist sig til lykke. For overgangen fra kornproduktion som det vigtigste til husdyrbrug og dettes erobring af førstepladsen blev følgen, og den derefter oparbejdede forædlingsproduktion og fremstilling af kvalitetsvarer bliver nu det bærende. Og ikke mindst blev denne produktions organisering gennem andelssammenslutningerne, hvorved stordriftens fordele uden dens skavanker drages til nytte af det store såvel som det lille landbrug, grundlaget for kampen mod de nye landes masseproduktion og den ekstensive driftsforms overvægt. I løbet af denne overgangstid, kort og stærk, trækker de linier op, som siden da har været de ledende i det moderne danske landbrug.

For ingen gren inden for dette gælder det i så høj grad som for mejeribruget, at produktionen er blevet en industri, hvor økonomien er baseret på omsætning i stor stil med tilførsel af råvarer ude fra og afsætning af færdige, producerede og stærkt bearbejdede varer. Gennem de senere år har en udvikling i denne retning været afbrudt, og i den nuværende situation, hvor på ny den oversøiske konkurrence melder sig på et mere udviklet stadium, tyder alt på, at vejen frem for det danske mejeribrug ligger i udvidet produktion, men samtidig bibeholdelse og mulig højnelse af kvaliteten.

< Tilbage  Til side 3 >