Mandag 23/5 2022.

Udregning af intelligenskvotienter

Titel: Svagtbegavede børn. Kategori: Fremgang 1926. Side 2 af 9 < Tilbage

Piger ved Gaunø Fjord. Svagt begavede piger ved Gaunø Fjord.

Resultatet af psykologen Alfred Binet's arbejde, som jeg ikke her skal komme ind på, var opstillingen af den såkaldte Binet-Simonske skala, en række spørgsmål, afpasset for årene fra 3 til 15 år, således at der til hver alder svarer 4-5 spørgsmål. Kan et barn besvare de spørgsmål, der svarer til dets alder, er det normalt. Kan det ikke, må man undersøge, hvilket års spørgsmål det kan besvare. Hvis det er 2-3 år tilbage, regner Binet det for svagtbegavet. Hvis f.eks et syv års barn klarer spørgsmålene for det syvende år, er det normalt. Klarer det spørgsmålene for det sjette, men ikke for det syvende, går det endnu an, men klarer det ikke spørgsmålene for det sjette år, er det svagtbegavet.

Siden fremkomsten af denne Binet-Simonske skala er der overalt i Europa arbejdet uhyre på at uddybe og forbedre denne og på at finde andre midler, ved hjælp af hvilke man kunne vurdere og måle de sjælelige ydelser.

Den amerikanske psykolog Lewis Terman gennemprøvede en noget ændret Binet Skala på 905 børn. Han indførte brugen af begrebet Intelligenskvotient, dvs. forholdet mellem intelligensalder og levealder. Han fandt det mere korrekt og anskueligt at tale om dette forhold end at tale om, hvor mange år barnet var tilbage, da et vist antal års tilbagestand betyder forskelligt efter den alder, barnet har. Et fem års barn, der er to år tilbage, er forholdsvis meget mere tilbage end et ti års barn, der er to år tilbage. Det ene har en intelligenskvotient (I.K.) på 3/5, eller 0,60, det andet en I.K. på 8/10 eller 0,80.

Ved en undersøgelse af de 905 børn fandt Terman, at intelligenskvotienterne fordelte sig på følgende måde:

0,3% af børnene havde en I.K. under 0,65
2,3% mellem  0,66-0,75
8,6% mellem  0,76-0,85
20,0% mellem  0,86-0,95
33,9% mellem  0,96-1,05
23,1% mellem  1,06-1,15
9,0% mellem  1,16-1,25
2,3% mellem  1,26-1,35
0,5% mellem  1,36-1,45

Efter dette resultat af undersøgelsen af de 905 børn foreslår Termam at anvende betegnelsen svagtbegavede på børn, der har en I.K. omkring 0,70-0,80 med nederste grænse omkring 0,60.

< Tilbage  Til side 3 >