Tirsdag 9/3 2021.

Det Lægevidenskabelige Fakultet

Titel: Eksaminer ved universitetet. Kategori: Fremgang 1925. Side 5 af 9 < Tilbage

Det statsvidenskabelige studium er ligesom det juridiske delt i 2 afdelinger og kan gennemføres på henholdsvis 2-2½ og 3-3½ år.

1. del omfatter nationaløkonomi i hovedtræk (herunder værdilære), danmarks statistik, borgerlig ret, den nyere tids politiske historie, desuden et kursus i bogholderi. 2. del omfatter nationaløkonomiens teori, nationaløkonomiens politik, finansvidenskab (derunder dansk stats- og kommunal finansstatistik), statistik, sociologi (læren om samfundsformerne), dansk statsforfatningsret, dansk statsforvaltningsret og folkeret. Der må desuden præsteres bevis for at have deltaget i statistiks laboratoriums øvelser.

Omkostningerne ved studiet er, bortset fra selve livsopholdet, ret små udover eksamensgebyrer og betaling for bogholderikursus er der væsentlig kun udgifter til bøger, og de lettes endda ved den adgang som de studerende kan få til statistisk laboratorium. Arbejde, der giver privat indtægt, er ikke tilrådeligt.

Fremtiden tegner sig ikke absolut lys for den statsvidenskabelige kandidat. Vel er der brug for ham indenfor centraladministrationen og da navnlig i finansministeriet (herunder det statistiske departement) og udenrigsministeriet, i post-, told-, jernbane- og telegrafvæsnet samt i de ved den nyere sociale lovgivning skabte instutioner, også under Københavns kommune, i banker, sparekasser og forsikringsselskaber, men alligevel må han regne med en ret hård konkurrence, navnlig ved juristerne. Muligt er det at de virksomheder, som tidligere har stået åbne for statsvidenskabelige kandidater, også i fremtiden vil være det, men en anden sag er, om de vil kunne optage så mange som hidtil.

- Under det statsvidenskabelige fakultet er der for nogle år siden oprettet en særlig eksamen i forsikringsvidenskab og statistik, der kan tages på 5 år og er delt i to afdelinger, fagene er adskillige af dem, der kræves til statsvidenskabelig eksamen, dels særlig matematiske og forsikringstekniske fag. De økonomiske forhold under studiet er de samme som for statsvidenskabelige studenter, udsigterne for fremtiden er ansættelser i forsikringsanstalter og lignende, hvor det særlig kommer an på den praktiske dygtighed, hvorfor det kan være af betydning, om man allerede i studietiden kan få lejlighed til at prøve og uddanne sine evner i så henseende.

Det Lægevidenskabelige Fakultet

Det lægevidenskabelige studium - det længste af alle studier ved universitetet - skal når man følger den af fakultetet lagte undervisningsplan, kunne gennemføres på syv år, hvortil efter bestået eksamen kommer en måneds tjeneste på fødselsstiftelsen for at få ret til at praktisere som fødselshjælper.

Som ved andre universitetsstudier kræves der, at man har bestået studentereksamen - dog kræves der, at studenter af de sproglige retninger tager en lille tillægseksamen i kemi og studenter af den matematisk-naturvidenskabelige retning en tillægsprøve i latin - samt den almindelige filosofiske prøve. I det første år læser man kemi og fysik og deltager i de praktiske øvelser henholdsvis på universitetets kemiske laboratorium og på Polyteknisk Læreanstalt. Eksamen heri, som tages efter et års forløb sammen med den filosofiske prøve, svarer til den tidligere "kantusse" - dog nu med den lempelse, at den ikke som tidligere omfatter også botanik og zoologi.

< Tilbage  Til side 6 >