Søndag 22/5 2022.

Druk og spil

Titel: Hvorledes dagen gik for Christian IV. Kategori: Menneskelivet 1924. Side 11 af 15 < Tilbage

Rundetårn. Rundetårn med Regensen ca. 1645. - Rundetårn, eller som det oprindeligt hed, Regenstårnet, lod Chr. IV indrette som observatorium. Observatoriet på Rundetårn var det første offentlige observatorium i Europa. Det var rigeligt forsynet med bøger og instrumenter, samt lærde folk til at benytte det. Bygget af Christian IV.

Så gik det løs med skålerne.

Kongen drak først for kongen af England, dernæst for sin moder, enkedronningen, så for kongen af Sverige, kurfyrsterne af Pfalz og Saxen og hertuginden af Brunsvig. Derpå rejste Hr. Johan Skytte sig med sit fulde glas og udtalte på latin ønsket om oprettelsen af et broderskab mellem Sverige og Danmark, "hvilket broderskab jeg efter den i disse nordiske lande fra gammel tid brugelige skik og sædvane bekræfter ved dette glas!" som han derefter tømte til bunden.

Så rejste kongen sig og svarede på latin, at dette broderskab havde været ham ret kært, hvorfor han også, på gammel vis, ville drikke den skål.

Efter måltidet blev herrerne siddende ved bordet under drik og samtale. Og det kan vel hænde, at enkelte, - man må huske, at det i de tider, som i øvrigt længe efter, ja et godt stykke ind i vort århundrede, var en yndet sport at drikke hinanden på pelsen - kunne tage så meget til sig af den ædle rhinske drue, for anden vin drak man ikke, at de måtte følges eller muligt bæres ned ad trapperne. Men kongen selv holdt for meget på sin kongelige værdighed til, at det hændtes ham, undtagen ved særlige lejligheder og i en bestemt periode af hans liv.

Til daglig, når der ikke var fremmede gæster til stede, kunne terningerne eller brædtspillet komme frem, og det var ikke ganske små summer, der kunne blive doblet om. Eller også slog man til væds om et eller andet besynderligt spørgsmål ude i Europa, som man først kunne få svar på uger, ja måneder efter.

< Tilbage  Til side 12 >