Lørdag 21/5 2022.

"Synålejomfruen" - At gøre skade på sig selv

Titel: Hysteri. Kategori: Sundhed og sygdomme 1926. Side 3 af 6 < Tilbage

Gøre skade på sig selv. Billedet viser en ejendommelighed, der træffes hos mange hysterikere og nervøse mennesker. Et let rids i huden bevirker en fremtræden af det indridsede med ophøjet skrift. Fænomenet, der beror på en stærk pirrelighed af hudens blodkar, forklarer vistnok visse helgeners "stigmatisering", dvs. mærkning med korsfæstelsestegnene.

For lægen afslører den hysteriske følelsesløshed sig især ved sin populær-anatomiske karakter. Udbredelsen følger ikke det område, som forsynes af en bestemt nerve, men rammer en eller anden del, der for den læge iagttager synes at udgøre en enhed. Således antager følelsesløsheden f.eks. ofte form af en handske, idet den hører brat op ved håndleddet, hvad der ikke svarer til nogen kendt anatomisk beskadigelse. Vanskeligheden bliver større, når patienten f.eks er læge eller halvstuderet, således at følelsesløsheden antager en form, der svarer til hans bevidsthedsindhold.

Det er også typisk, at den hysteriske ganske godt forstår "at sky ild og vand" og sjældent pådrager sig de svære forbrændinger eller forsømte sår, der er en hyppig følge af smerteffølelsens ophævelse, når denne skyldes en virkelig ødelæggelse af nervevævet.

Dermed skal det dog ikke være sagt, at den hysteriske frygter alvorlige læsioner, som sædvanligvis fremkalder smerte. Når en sådan beskadigelse kan vække tilstrækkelig sensation, skyer hysterikeren ingen anstrengelser og ubehageligheder for at opnå dette mål. For nogle årtier siden var den såkaldte "Synålejomfru" et yndet diskussionsemne mellem læge og lærde. Det var en ung syerske, der angav at have slugt et brev med synåle, som nu efterhånden arbejdede sig ud under huden, hvor de måtte fjernes ved talrige små operationer. Sygdommen demonstreredes i lærde selskaber af en fremragende læge og alt gik såre godt, da patienten stadig producerede flere nåle, vistnok så mange, at det oprindelige brev måtte antages at have formeret sig. Da man endelig fattede mistanke, lykkedes det hurtigt at afsløre, hvorledes synålejomfruen stak nålene ind under huden og masserede dem et godt stykke væk fra den lille indstiksåbning.

Der er i det hele ingen grænser for, hvilke symptomer en hysteriker kan frembyde under indflydelse af sin læsning, sine bekendtes sygdomme og lignende. I et tidligere nummer af FREM er således den hysteriske spisevægring, der især forekommer hos unge piger og fører til en enorm afkræftelse og afmagring, blevet skildret. Hysterikeren erhverver sig med største lethed en mere eller mindre velykket efterligning af sine omgivelsers sygdomme, og man har eksempler på, hvorledes et enkelt tilfælde af ægte St. Veitsdans (Huntingtons chorea) i en pigeskole gav anledning til en hel epedemi af hysteriske grimasser.

< Tilbage  Til side 4 >