Onsdag 17/7 2024.

Napoleon bliver Frankrigs kejser

Titel: Om Lord Nelson. Kategori: Fakta 1924. Side 3 af 4 < Tilbage

Nelsons flagskib Victory. Victory, Nelsons flagskib ved Trafalgar. Flagene viser hans berømte signal før slaget: England venter, at hver mand gør sin pligt. Det opbevares stadig i Portsmouth.

Den 18. maj 1804 blev Napoleon Frankrigs kejser, og d. 26 maj 1805 gjorde han sig til konge af Italien ved i Milano at krone sig med den lombardiske jernkrone. Dette irriterede i høj grad Østrig og Rusland, og William Pitt, der under skrækken for en landgang i England ivrig så sig om efter allierede, benyttede sig heraf. Han stillede de nødvendige pengemidler til rådighed og fik i juli 1805 dannet et forbund med Østrig, Rusland og Sverige mod Frankrig.

Næppe var dette forbund kommet i stand, før Napoleon tog til Boulogne, bestemt på at ramme det i hjertet ved at angribe England. Han tvivlede ikke om et heldigt udfald. Til sin marineminister skrev han: "Englænderne ved ikke, hvem der har fat i ørene på dem. Hvis vi bare kan være herre over strædet ved Calais i 12 timer, er England færdigt".

Det var kejserens plan at lokke den engelske flåde over til Vestindien med den franske flåde, så skulle denne hurtigst muligt sejle til Kanalen og dække den franske hærs landgang i England. Den franske admiral Villeneuve var en tapper og dygtig mand men tynget af sit ansvar. Med 20 linieskibe sejlede han over Atlanterhavet, forfulgt af den engelske flåde under Nelson, men det lykkedes ham ikke at komme bort fra Englænderne. Da de forfulgte ham på tilbagevejen, vovede han ikke at sejle til Kanalen, som hans ordre lød på. Istedetfor sejlede han til Spanien for at få støtte af den spanske flåde, idet Spanien var allieret med Frankrig. Kejseren var i Boulogne og opholdt sig næsten hele tiden ved kysten for at sejle efter sin flåde. En af Napoleons officerer fortæller, at da han en morgen kom ind til kejseren, fandt han ham stærkt ophidset, talende med sig selv. Kejseren gik henimod ham og råbte: "Ved De, hvor Villeneuve nu er? Han er i Cadix, i Cadix." Han blev ganske rasende og råbte, at han var forrådt. Få timer senere havde han taget sin beslutning og gav ordre til, at storarmeen, som stod ved Boulogne, skulle rykke ind i Tyskland. En østrigs hær havde indtaget en stærk stilling ved Ulm, hvor den ventede på den russiske hær, men Napoleon kom først. Den østrigske hær på 60.000 mand måtte overgive sig d. 20 oktober 1805, og vejen til Wien lå åben for den franske hær.

< Tilbage  Til side 4 >