Onsdag 17/7 2024.

Ø.K. Det østasiatiske Kompagni

Kategori: Forretningslivet. Udgivet 1926. Side 1 af 9.

Andersen & Co.'s forretningsbygninger i Bangkok. Det østasiatiske kompagni blev stiftet i 1897 med en aktiekapital på 2 mill. Kr. for at overtage H. N. Andersens firma i Bangkok. Billedet viser Andersen & Co.'s forretningsbygninger, malerisk beliggende ved bredden af Menamfloden, der gennemstrømmer Bangkok.

Spørger man, hvem der er Danmarks største eventyrdigter, vil ingen tøve med svaret - Andersen. Men om forbog- staverne kunne der mulig rejses tvivl, hvis man da indrømmer, at eventyr kan digtes anderledes end blot på papiret. H. C. Andersen har skænket os utallige eventyr. H. N. Andersen kun eet, men det er til gengæld nået længere end til papiret, formet i det pulserende forretningsliv med en fantasi, der ikke står tilbage for den største digters. Selv holder Etatsråd Andersen ikke rigtigt af denne talen om eventyr, for - som han skriver i sit Tilbageblik - det er et begreb, hvortil der ofte knytter sig luftige forestillinger, men Det Østasiatiske Kompagnis tilblivelse, udvikling og fremgang skyldes et intensivt arbejde og til tider hårde virkelighedskampe. Derom vidner det omfangsrige materiale, som har ophobet sig i kompagniets arkiver, og som er resultatet af mange hjerners verdensomspændende tanker, der ofte har gennemløbet forskellige stadier, før den lille kerne fremstod, som under målbevidst behandling blev til konkrete kendsgerninger.

Betegnende, men ikke smigrende for den danske forretningsverden er den skepsis, for ikke at sige åbenlyse modstand, hvormed Det Østasiatiske Kompagni fra først af blev modtaget. Kaptajn H. N. Andersen havde i 1884 oprettet sit eget firma i Bangkok, Andersen & Co., der efterhånden var blevet en betydelig virksomhed, men hans planer rakte betydeligt videre, og på sine besøg herhjemme søgte han at interessere fremtrædende finansmænd - bla. C. F. Tietgen - for de store chancer, der lå gemt ude i østen. Efter adskillige skuffelser fandt Andersen omsider forståelse hos Landmandsbankens direktør Isac Glückstadt, og i marts 1897 stiftedes Det Østasiatiske Kompagni. Med en aktiekapital på 2 Mill. Kr. og et obligationslån på 1½ Mill. Kr. skulle kompagniet overtage Andersen & Co., men som prospektet oplyste, var det ikke meningen at indskrænke virksomheden til østen alene, idet formålet kort og godt blev angivet således: at drive handel, skibsfart og industriel virksomhed i indland eller udland efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Det meddeltes videre i prospektet, at man for at fremme handelen mellem Danmark og Øst-Asien havde besluttet at bygge tre større dampere, hver på 6000 tons, anslået til at koste 2¼ Mill. Kr. samt en mindre damper til lokal kystfart i Østen, anslået til ¼ Mill. Kr. Endelig udtaltes det, at aktionærerne kunne påregne et udbytte af ca. 8 pct. om året - hvad de virkelig har fået, skal vi senere vende tilbage til.

I 1898 kunne de tre skibe sættes i fart, og der var mange herhjemme, som bekymret rystede de kloge hoveder ved tanken om, hvad disse skibe dog skulle få at sejle med. Helt lovende så det nu heller ikke ud straks, for netop på det tidspunkt havde de forskellige landes faste rutelinier på Øst-Asien dannet en ring med det formål at monopolisere fragtfarten på disse egne af kloden.

Til side 2 >