Onsdag 17/7 2024.

Hysterisk spisevægring

Titel: Spiseafsky - Madlede. Kategori: Psykologi og adfærd 1925. Side 6 af 7 < Tilbage

Pige med spisevægring. Et tilfælde af hysterisk spisevægring hos en 12-årig pige. Hysteri er en sygdom som alle andre. Det er ikke skaberi, som de fleste er tilbøjelige til at sige. Billedet viser, hvordan en ung 12-årig pige så ud efter i længere tid at have lidt af hysterisk spisevægring. Efter 3½ måneders ophold på hospital, hvor hun blev behandlet for hysteri, blev hun udskrevet i den tilstand som det andet billede viser. Tænk hvad lægers indgriben rettidigt kan betyde i et menneskes liv.

Man nærer i almidelighed den heftigste afsky for mad, som indeholder dele af eller sekreter fra andre menneskers legemer. Hår i maden vækker langt større afsky end f.eks. træsplinter og strå, endskønt de sidste i mange tilfælde kan være meget mere snavsede end de første. Negle, spyt og ekskrementer er som bekendt også genstand for den stærkeste afsky. Ligeledes føler man uvilje imod at spise en andens madlevninger. Man bekvemmer sig med langt mindre selvovervindelse til at spise f.eks. uvasket og uskrællet frugt. Alt dette går utvivlsomt tilbage til den magiske kraft, som man oprindelig alle steder på Jorden og endnu mange steder blandt landbefolkningen tillagde sådanne dele af en andens person. Man mente f.eks., at hvis man tilintegjorde en mands madlevninger, klædningsstykker eller eskrementer, f.eks. ved at brænde dem, var den pågældende mand uhjælpelig hjemfalden til døden. Derfor var alle folk yderst omhyggelige for at hindre, at sådanne dele af deres person skulle komme i deres fjenders magt. På den anden side kunne man let ved at bære sådanne dele af en anden person på sig eller ved at spise dem erhverve denne anden persons egenskaber. At spytte på en mand er mange steder på Jorden et middel til at give ham sin velsignelse eller et udtryk for den hjerteligste og venskabeligste hilsen. Det kan også være en metode til at helbrede syge. En lignende tanke ligger sikkert til grund, når urin, som det ofte har været tilfældet, anvendes til medicin. I England og Tyskland i det 17. og 18. århundrede og visse steder i Ungarn den dag i dag anvendes urin ganske normalt til at skylle munden og tænderne. De anførte eksempler viser, at afskyen for de nævnte sekreter er noget konventionelt, ingenlunde noget i den menneskelige natur natur dybt rodfæstet, som man uvilkårlig ville være tilbøjelig til at tro. Afskyens opståen forklares derved, at man ved at komme i intim berøring med eller endogså spise disse med magiske kræfter ladede ting giver sig selv ind under ukendte og farlige kræfters herredømme.

Hvis en velsindet sund og lykkelig mands spyt kan helbrede sygdomme, så kan end ondsindet og med sygdom eller andet ondt befængt mands spyt have nøjagtig den modsatte virkning, og hvis den pågældende mand er fremmed og ukendt, er det ganske uberegnelige og uoverskuelige farer, som man kan udsætte sig for. Deraf frygten for og tabureringen af hår, negle, spyt, urin osv., og deraf atter den uvilkårlige væmmelse, som civiliserede nutidsmennesker nærer for disse ting uden at have nogen anelse om den egentlige grund til denne væmmelse.

< Tilbage  Til side 7 >