Onsdag 17/7 2024.

Bade og badesteder

Kategori: Sundhed og sygdomme. Udgivet 1926. Side 1 af 8

Bethesdadammen. Uden for Jerusalems østlige port lå Bethesdadammen, Palæstinas eneste vandkuranstalt. Bassinet omgaves af fem søjlehaller, hvori de syge opholdt sig og afventede det øjeblik, hvor dammens vande brusede op, og overfladen kom i bevægelse. Når dette skete, var det Herrens engel, der rørte vandene, og de syge, der i det øjeblik nedsteg i dammen, blev øjeblikkelig helbredet for enhver sygdom. (Efter maleri af Joakim Skovgaard).

Næst svigermødre og fulde folk har baderejserne været vittighedsbladenes stadige tilflugt, når det kneb med stoffet. Dette viser, at offentligheden, ligesom mange mere nøgterne læger har stillet sig noget tvivlende til de resultater, der kunne opnås ved en rejse til de forskellige berømte badesteder.

Baderejsen opfattedes som et påskud til at tage en ferie i udlandet, og erfaringen viser også, at det "bedste" vand mærkelig nok findes i naturskønne egne. Man må imidlertid ikke undervurdere den store gavn det kan gøre, at en overanstrengt husmoder eller forretningsmand helt rives ud af sine daglige livsvaner og henflyttes til behagelige og smukke omgivelser, der afspreder sindet og giver det den fornødne hvile.

Ved siden heraf betyder en baderejse tillige en ændring af klima, der i hvert fald for byboernes vedkommende i reglen er af det gode. Endvidere bliver en sådan patient rykket bort fra sine dårlige vaner, der måske har fremkaldt hans sygdom, og får herved lejlighed til at begynde et nyt og bedre liv med større udsigt til held, end det, der følger de sædvanlige gode nytårsforsætter.

En særlig betydning har det, at badestederne så at sige specialiserer sig således, at lægerne på hvert enkelt sted vinder særlig indsigt i behandlingen af visse sygdomsformer. Mange badesteders ry skyldes langt mindre det derværende vand eller mudder end de lokale lægers dygtighed. Når man læser de forskellige badesteders pragtfulde illustrerede prospekter, får man dog ikke noget egentlig indtryk af denne specialisering. I reglen vil man kunne læse, at den vidunderlige luft og det glimrende vand er i stand til at helbrede alt lige fra indgroede negle til kræft. Man må imidlertid erindre, at disse skrifter ikke forfattes af læger, men af hotelejere og lokale turistforeninger, der ikke er forpligtet til at tage nøjere hensyn til sandheden.

Til side 2 >