Onsdag 17/7 2024.

Filmen og dens historie

Kategori: Sport og fritid. Udgivet 1926. Side 1 af 8.

Billede fra filmens barndom. Fra filmens barndom, en primitiv åben cirkusdekoration.

Opfindelsens historie og dens grund- læggende teknik.

Der findes vel næppe i Danmarks land et menneske, der har sit syn i behold, uden at han i alt fald een gang i sit liv har set "levende billeder". Selv den mest isolerede hedelandsby bliver tid efter anden besøgt af et ambulant biografteater og på den måde delagtiggjort i en af den moderne tekniks allermest populære opfindelser. Men hvor mange af os tænker på, at det kun er 30 år siden, at de første "levende billeder" blev fremført herhjemme, efter at franskmanden Lumiére i 1894 havde konstrukeret det første optagelsesapparat i mere moderne forstand og i 1895 i Paris fremvist de første billeder, der var optaget med det.

Det var imidlertid ikke nogen helt ny idé, Lumiére her havde arbejdet med. Begyndelsen til den kan spores så langt tilbage i tiden som til 1833, da en mand ved navn Horner opfandt den såkaldte trylletromle, et legetøj, som mange børn morer sig over endnu den dag i dag. Denne trylletromle er en hul cylinder, i hvilken der med passende mellemrum er lavet smalle huller, hvorigennem man kikker ind på en papirstrimmel, som er forsynet med tegninger, der fremstiller de forskellige udviklingstrin i en elementær bevægelse: en løbende hest, en springende klovn osv. Man lader cylinderen snurre rundt om dens lodrette akse og får så, når man betragter billederne gennem de føromtalte smalle huller, et indtryk af, at billedet er "levende" og udfører de på tegningerne markerede forskellige udviklingstrin af en uafbrudt bevægelse.

Det simple stykke legetøj var som sagt den allerførste begyndelse til den mægtige kulturfaktor, vi nu om stunder kalder "filmen". Herfra og gennem et utal af mellemled nåede teknikken endelig frem til at kunne optage og fremvise de tekniske kunstværker, vi nu betragter som rene selvfølgeligheder.

Det første skridt på vejen frem imod målet blev gjort af en amatørfotograf Muybridge, der i 1877 fandt på ad fotografisk vej at fremstille en række billeder, der skulle gengive en hest i galop. Det var en meget besværlig teknik, han anvendte, og dertil en, som gav et meget ufuldkomment resultat, idet han ved sin metode kun opnåede, at hesten "bevægede" sig på billedet, men slet ikke bibragte tilskueren det indtryk, at den kom fremad. Det, den på hans billeder ydede, var bare "march på stedet".

Til side 2 >