Onsdag 17/7 2024.

Almindelige sindssygdomme

Kategori: Sundhed og sygdomme. Udgivet 1925. Side 1 af 13

Bedlam hospitalet i London. William Hogarth's berømte kobberstik fra 1735 af livet i Londons gamle dårekiste Bedlam. Billedet giver et levende indtryk både af de mange syge mennesker og af de forhold, hvorunder man den gang holdt dem indespærret. - I forgrunden er opsynet ved at lægge fodlænker på en nyindlagt patient.

"Han må jo være gal!" Hvor ofte udslynger vi ikke denne påstand om et menneske, hvis handlemåde vi ikke forstår eller blot ikke er enig med ham i. Ofte mener man ikke så meget med de stærke ord. Det er ikke helt let at afgøre, om et menneske er "gal", for sindssygdommene er en underlig sygdomsgruppe, hvis billede er mangfoldigt og vekslende med utallige nuancer og afskygninger. Sindssygdom må defineres som en afvigelse fra det normale sjæleliv, men netop afgrænsningen af, hvad der kan kaldes normalt sjæleliv, er ofte usigelig vanskelig. Mange mennesker vil måske være enig med kvækeren, der sagde til sin kone: "Hele Verden er gal, uden du og jeg, og du er nu lidt gal!"

En af de største humane reformer i nutiden skyldes den ret ny opfattelse, at sindssygdomme er sygdom som enher anden sygdom og bør behandles sådan. Kun således at disse patienter ikke altid kan lades løs i samfundet, når de selv ønsker det. Denne frihedsberøvelse kunne synes at give sindssygen et odiøst præg, men i virkeligheden er den sindssyge ikke værre stillet end den, der lider af en epedemisk sygdom. Også disse patienter må interneres som farlige for deres omgivelser.

Andre tider havde andre anskuelser. Man troede, at djævelen eller onde ånder havde besat de syge og søgte med tugt og strenghed at uddrive sisse. De ulykkelige sindssyge sultede og frøs eller sad i spændetrøjen i lange tider. Indtil for blot 100 år siden var Londons "Dårekiste", St. Bethlehems Hospital, populært kendt under kælenavnet "Bedlam" et yndet udflugtssted, hvor man mod en drikkeskilling til opsynet kunne bese de afsindige som dyr i en zoologisk have.

Et moderne sidssygehospital er netop et virkeligt hospital og ikke en anstalt eller et fængsel. Som ethervt andet hospital rummer det inden for sine mure megen sorg og elendighed. Man må imidlertid aldrig glemme, at der over sidssygehospitalets port absolut ikke står "I, som træde herind, lader håbet fare". Mange sindssyge kan efter kortere eller længere tid udskrives som helbredet, selv om der er former af sindssyge, der ligesom mange andre sygdomme er uhelbredelige.

I én ting adskiller sindssygdommene sig fra de fleste andre sygdomme. Den moderne videnskabs hjælpemidler har kun for få formers vedkommende formået at finde legemlige forandringer ved sindssygdomme. Dette afhænger øjensynligt af, at den menneskelige hjerne er en så uhyre fin mekanisme, at forandringer, der er for små til at ses i mikroskopet, kan fremkalde store og meget iøjnefaldende sjælelige abnormiteter.

Til side 2 >