Onsdag 17/7 2024.

Reklamer i dagbladene

Titel: Reklamer. Kategori: Forretningslivet 1924. Side 2 af 8 < Tilbage

Reklamer for salt. Her er tre prøver af de i artiklen omtalte annoncer på Kruchen Salt, der bortset fra slagordet om "den lille daglige dosis, der gør det", morer publikum ved den altid optrædende ældre mand, der foruden at være ualmindelig frisk og veloplagt også synes at have besynderligt travlt.

Denne bevægelse stammer fra USA, men har allerede bredt sig hele Jorden over. Usoigneret fodtøj kendes ikke mere hos damerne her i landet, og om blot nogle få år sikkert heller ikke hos herrene.

Om vore dagblades store reklamering betaler sig, er det vanskeligt at sige, men det forekommer os andre, som om det kan kunne gavne, dersom deres egne annoncer stod i andre blade. Når de som nu kun står hos dem selv, synes det omsonst, da de hovedsageligt kun læses af bladets egne holdere. Rimeligvis burde Socialdemokraten annoncere i Berlingske Tidende og omvendt, thi utvivlsomt er der mange læsere, der på forhånd er stærkt tilbøjelige til netop at læse andet stof, end det, de altid, mere eller mindre, får serveret. Kun når et godt argument kommer ud til anderledes tænkende, gør det sin fulde nytte.

Lægerne og apotekerne averterer som bekendt kun yderst lidt her i landet. Fornemt bekendtgøres det, når en læge er bortrejst eller hjemkommet. Man kunne godt tænke sig forholdet omvendt, således at de tusinder af mennesker, der altid går omkring og føler sig sløje og utilpasse og ikke gider søge læge, ved bekendtgørelser om helbredelse af lignende sygdomme kunne fristes til at søge læge. Denne i og for sig samfundsnyttige gerning, at helbrede mennesker og så glad og frimodigt fortælle sine medmennesker derom, overlades nu til den klasse læger eller medikamentforhandlere, som man ser ned på. Men utvivlsomt skyldes f.eks. Kruchen Saltes enorme salg netop dette forhold. Meget få mennesker er legemlig så raske, at de ikke i nogen grad kan føle de sygdomssymptomer, som en god afførende medicin kan hjælpe for i tusinder af tilfælde. Ligeledes ville apotekerne utvivlsomt forøge deres salg meget betydeligt, dersom de systematisk bekendtgjorde, hvilke lette og uskadelige midler man kunne få til at afhjælpe almindelige små legemlige skavanker som f.eks. forårstræthed, ømme fødder, hovedpine, søvnløshed (parafinpropper i ørerne mod støj!), madlede, morgengnavenhed o.s.v., eller hvilke hjælpemidler der findes mod tobak eller spiritus o.s.v. Men et enkelt ord som "brystdråber", "blodrensende", "smertestillende" er ikke nok. det frister ikke læseren, før han med flere ord får forklaret de ubehagsfornemmelser, som netop han lider af og hører, at midlet hjælper for. Men kan annonceteksten nøjagtig forklare hans fornemmelser og anvise et godt medikament imod dem, da skal der en ualmindelig og stærk vilje eller slunken pung til at modstå fristelsen til at forsøge midlet.

Man kunne udmærket godt tænke sig at teatrene averterede indholdet af deres forestillinger, ligesom nu bogannoncer mere og mere ved en angivelse af indholdets art vejleder publikum, således at hver enkelt læser kan afgøre: "Er det noget for mig eller ikke". - For eks. "Petersen og Petersen", der opføres på Det Kongelige Teater, er i ordets egentlige betydning en kærlighedshistorie, der handler om, hvorledes en virkelig uselvisk kærlighed kan vækkes hos en mand selv i en sen alder, således at den fejer alt andet til side i hans liv, og den unge kvindes kølige temperament fuldstændig omdannes derved. Altså et stykke om kærlighed, kærligheds magt og kærligheds triumf.

< Tilbage  Til side 3 >