Onsdag 17/7 2024.

Kendskab til reklamens magt

Titel: Reklamer. Kategori: Forretningslivet 1924. Side 4 af 8 < Tilbage

Reklamer for Johnnie Walker Whisky. Også whisky-firmaet Johnnie Walker har forstået sig på kunsten at specialicere sig. Overalt i engelsktalende lande er lapsen fra 1820 nu kendt og næsten selvskrevet til præmie ved alle karnevalskonkurrencer. De beløb, der i årenes løb på er anvendt på Johnnie Walker reklamer, løber op i mange millioner, og man forstår derfor den betydning, der har ved planlægningen af en verdensreklame, at selve reklameidéen slår an. Mange skandinaviske forretninger er alt for ligegyldige i valget af reklameform.
  Reklame for Pears Soap. Et af Pears Soaps bedste og mest bekendte plakater er den ovenstående. I teksten til plakaten står der nemlig "For to år siden brugte jeg Jeres sæbe, siden da har jeg ikke brugt nogen anden". Ialt formenes Pears Soap at have anvendt over £ 3.000.000 på reklame siden 1865. Altså nu ca. 75 millioner Kroner, men trods dette er et enkelt stykke sæbe billigere end tidligere.

En anden engelsk whisky "Johnnie Walker" har som motto "born 1820, still going strong" (født i 1820, endnu i fuld kraft). dette har medført, at en opdigtet, gemytlig person (her er jo tale om whisky) i dragten fra ca. 1820 findes alle firmaets ypperlige reklametegninger. Den er nu gentaget og set så mange gange overalt i de engelsktalende lande, at mundheldet "still going strong" er kendt af hvert barn, noget lignende som her i landet: "Gak til Magnus Hansen".

Thomas Lipton har også kendt reklamens magt. Uden denne havde han næppe formået at opbygge sin enorme forretning. Han havde som ganske ung to gange været i Amerika for at komme an ved noget, men uden held. Sidste gang måtte han søge hjem til Skotland som blind passager. Med 1200 Shilling, som han enda have lånt, startede han en skibsprovianteringshandel i Glasgow, og 17 år senere blev alle hans foretagender - theplantager, på Ceylon, slagterier i U.S.A. osv. - sat på aktier med en aktiekapital på £ 50 millioner (ca. 900 millioner kroner). Senere tillod han sig at udfordre U.S.A. til kapsejlads om "America Cup" - en sølvpokal, der ved en kapsejlads i England for ca. 60 år siden vandtes af en amerikansk skonnert "America", og som englænderne ikke siden har kunne genvinde. Kapsejladsens resultater telegraferes hele verden over og danner grundlaget for millioner af væddemål. Det var kun en, måske endda meget billig, verdens-reklame for den the, der bærer hans navn, selv om de direkte udgifter derved overskred en million Kroner.

Man kan vanskeligt nævne ordet reklame nu til dags uden - i hvert fald her i landet - at mindes Henry Ford. Hans erobringstog mod Europa med sine billige vogne begyndte i hvert fald godt med fredsskibet, der kom til Europa for at stifte fred. Han opnåede, hvad han ville, hans navn blev kendt.

Forretningsfolk her i landet kender nogenlunde reklameudgifterne, men de færreste af FREMs læsere har vel indgående kendskab til, hvad reklame koster. Vi skal i flæng nævne nogle eksempler. En helside i Politiken koster om hverdagen 1600 Kr., om søndagen 1850 Kr., Berlingske Tidende tager 1200 Kr. om hverdagen og 1500 Kr. i søndagstillæget. Politikens Magasin tager 1000 Kr. og B. T.s pris for en hel side om hverdagen er 400 Kr., i søndagsnummeret 800 Kr. Jyllandsposten tager ca. 500 Kr. for en helside, Sorø Amtstidende ca. 375 Kr., Fyens Stifttidende ca. 375 Kr.

I Hjemmet koster helsiden 1430 Kr., bagsiden 1550 Kr. Ugebladene Tidens Kvinder og Vore Damer tager 450 Kr. for en side, og for bagsiderne i disse to blade forlanges 500 Kr.

Den almindelige regel er overalt, at en hel side er billigere end, når den deles ud i flere mindre annoncer. For 1/20 side må der som regel lægges ca. 10 % til 1/20 af helsidens pris.

< Tilbage  Til side 5 >