Onsdag 17/7 2024.

F.L. Smidths cementfabrikker

Titel: Alexander Foss - F.L. Smidth. Kategori: Fremgang 1925. Side 4 af 7 < Tilbage

En fabrik anlagt i Rusland. Fabrik for ildfaste sten (Chamottesten) i Borowichi i Rusland (85 km. øst for sydenden af Pejpussien). Denne fabrik er bygget af F.L. Smidth & Co.
  Maskiner til cementpakning. F.L. Smidth & Co. har udfundet en metode, hvorved cementen pakkes udelukkende ved maskiner. Cementen lagres i høje beholdere (siloer), hvorfra ved fortyndet luft udsuges og gennem rørledninger føres til lukkede pakkemaskiner, de såkaldte eksiloer, i hvilke en automatisk afvejning af cementen samtidig finder sted. Derved undgåes den uheldige støvdannelse, som nødvendig opstår ved håndpakning, og der opnåes en væsenlig besparelse i transportomkostningerne. Billedet viser et sådant moderne cementpakkeri.

Hvorledes de store foretagender udviklede sig i årenes løb, er det naturligvis ikke muligt her at gøre rede for i enkeltheder, men nogle tal, taget med 35 års mellemrum, kan belyse udviklingen. I 1886, da man endnu boede på Margrethevej, var der i firmaet, de tre chefer iberegnet, ialt 8 medarbejdere. I 1921 var det til hovedkontorerne og filialerne knyttede kontor- og tekniske personale ca. 360, og lejligheden på villavejen var erstattet af de meget udstrakte kontorer i de tre ejendomme på Vestergade, nr. 29, 31 og 33 foruden et baghus til en ejendom i Frederiksberggade og en etage i Vestergade 26. Det samlede antal rum i ejendommene er 170, og i arkivet alene på Vestergade - også maskinfabrikken i Valby har sit arkiv - ligger op mod 200.000 tegninger.

Som bekendt er det væsentlig anlæg af cementfabrikker, firmaet har givet sig af med, både herhjemme og ikke mindst i udlandet. I begyndelsen således at firmaet ikke selv leverede de fornødne maskiner, men fik den fremstillet andetsteds efter dets egne konstruktioner, senere efter at ikke alene støberiet og maskinfabrikken i Valby var blevet anlagt, og der var bygget fabrikker i Tyskland, Estland, England og De forenende Stater, således, at F.L. Smidth påtog sig leverencerne helt igennem. Som naturligt var, blev det først Danmark, man tog sigte på. I slutningen af firserne var den danske cementfabrikation kun meget beskeden, og for at dække forbruget måtte der importeres mere end det samme kvantum, vi selv fabrikerede. Her satte firmaet ind, og i foråret 1891 stod den store fabrik ved Aalborg, "Aalborg Portland-Cementfabrik", færdig. Og efterhånden som anlægget forbedres ved nye opfindelser både på materiellets og produktionens område, vinder dansk cement ry ude om, og F.L. Smidth bliver et førende selskab over hele verden. Der er ikke alene i Europa, at firmaet vinder indpas, så at sige i alle lande, endog i så fjernt liggende som Chile, Hollandsk Indien, Britisk Indien, Turkestan, Bangkok, Sumatra, Utah, Canada anlægger det eller er med til at anlægge cementfabrikker efter dansk mønster og med danske ingeniører som arbejdsledere. Så vidt har næppe nogen anden dansk virksomhed, "Store Nordiske", og "Ø.K." indbefattet, kunnet favne, som den der har sit sæde på Vestergade og begyndte på den lille frederiksbergske villavej.

At det gik som det gik, var hverken nogen tilfældighed eller noget held. En sådan virksomhed skabes ikke uden et meget målbevidst arbejde, ledet efter principper, der står deres prøve. Fra den første begyndelse var firmaet klar over, at det var en absolut betingelse for at nå frem at yde så fortrinligt arbejde, som det var muligt at præstere, og at dette arbejde for at nå en sådan standard, måtte være fast videnskabeligt underbygget.

< Tilbage  Til side 5 >