Onsdag 17/7 2024.

Samfundets udvikling

Titel: Alexander Foss - F.L. Smidth. Kategori: Fremgang 1925. Side 7 af 7 < Tilbage

Direktør Poul Larsen. Ingeniør Poul Larsen (født 1859), en af cheferne for F.L. Smidth & Co.
(fra 1883), nu da firmaet er blevet et aktieselskab, er dets administrerende direktør.
  Hovedkontoret i Vestergade. Vestergade 29-33 i København, hvor F.L. Smidth & Co. har sine kontorer.

Nej, på den måde drømte han ikke. Han var netop "rigtig vågen" og vidste helt, hvad sådanne drømmerier kunne føre til, til slaphed og mangel på selvtillid. Og tillid til sig selv var for ham noget af det allervigtigste. "den småmandsånd" siger han i en tale på et industrimøde i 1915, "som i 50 år har opfordret os til at bøje nakken for de store, ikke for de store hos os selv, thi dem var der frit spark til, men for de store nationer, den har vel nok virket sin længste tid. Det skulle synes, at tiden er inde til at erkende, at vi ikke alene har lov, men også pligt til sindigt og roligt, men stolt at betone vor ubetingede vilje til selvstændighed, til hvilken side vi end vender hovedet. Vi må holde op med dennne talvurdering af os selv som det "lille land", det "lille folk". Vi må hævde, at 3 millioner er fuldkomment tilstrækkeligt til at danne et folk, og vi må ikke erkende, at vi i nogen henseende er små, fordi vi ikke er mange". Ved en anden lejlighed kommer han ind på det samme: "Vi danske er i al almindelighed en lille smule indbildske. Det er ikke frit for, at vi tror, at så kloge og dygtige som vi, er intet andet folk på Jorden. Måske er det hermed som med alle små folk, høj hat og høje hæle skal der til. Men en gang imellem ikke alene er store, men har formået at vokse sig store. Og må jeg da i denne sammenhæng minde om, at det engelske folk på Dronning Elisabeths tid ikke var så forskrækkeligt meget større end det danske folk nu. I 300 år har dette folk, dets sprog og kultur erobret eller påvirket det meste af tre verdensdele og store dele af de to andre".

Det er ikke for intet, at Alexander Foss nævner England. "I angelsachserne mærker vi raceslægtskabet", siger han. "Deres idealer er også vore. Meget kan de lære os. Først og fremmest at være mænd, - angelsachserne kan lære os, at fremskridtet ikke må sprænge sammenhængen i udviklingen. Alt dette skal gro ud af forsøget, af den praktiske erfaring, af livet, ikke foreskrives af politiske teoretikere og dogmatikere. De skal lære os, at lovene ikke skal skabe samfundsforholdene, men at tværtimod samfundets udvikling og selve livet skal bestemme lovene".

Alexander Foss havde lært dette, - igennem sit lysende eksempel har han lært andre det samme, og i kraft af denne lærdom er det, at han har formået at gøre så mægtig en indsats for sit land som ikke mange danske mænd. Og han har ret i, hvad han selv siger, at videnskaben, så stor og betydningsfuld den er, ikke i sig selv er et mål - og erkendelsens rus ikke den højeste lykke, men at den største lykke er at bruge videnskab og erkendelse til ny frugt i virkelighedens verden - da har han visselig høstet, hvad han har sået.

(Forfatter oplyst som: H.L.)
  < Tilbage