Onsdag 17/7 2024.

Om valget af en livsstilling

Kategori: Psykologi og adfærd. Udgivet 1925. Side 1 af 9

Måling af reaktionshasatigheden. Undersøgelsen af reaktionshastigheden. Under betjeningen af borende og skærende maskiner, under styringen af en bil eller flyvemaskine kommer det ofte an på at udføre en bevægelse med en vis hastighed. På dette apparat måler man i brøkdele af sekunder den tid, det tager for forsøgspersonen at opfatte et lyssignal og reagere over for det med en foreskreven bevægelse. Billedet viser et forsøg med måling af reaktionshastigheden overfor lyssignaler af forskellig farve.

Arbejdets betydning.
Der er for stor forskel i den måde, hvorpå mennesker opfatter den stilling, som de har valgt i livet, eller som tilfældige vilkår har tvunget dem ind i.

Jeg traf for nogle år siden lederen af en af de største planteskoler i Danmark. Det var en mand, som ikke var begyndt med mere kapital, end der ligger i et par bare næver, men som i løbet af 30 år og i kraft af sin store energi og seje udholdenhed havde skabt sig en smuk og indbringende virksomhed. "Jeg opfatter mit arbejde som en fortsættelse af min barndoms lege", sagde han, "og til trods for de pligter og det ansvar årene har ført med sig, fylder mit arbejde mig med den samme umiddelbare glæde, som jeg kendte i min barndom".

Denne mand hørte til den lille gruppe af lykkelige mennesker, der ikke har valgt en Livsstilling men fulgt af et livskald, for ham var arbejdet ikke blot et middel, men en værdi i sig selv som fyldte ham med glæden ved at skabe, stolthed over sit værk og kærlighed til den virksomhed, han havde viet alle sine kræfter.

"Ja, han kan sagtens", vil bymanden udbryde, "der er intet mærkeligt i, at det rige og afvekslende arbejde, som denne mand udfører, kan afvinde ham stor interesse, men for os andre, der plages af kontor- og fabriksarbejdets monotoni og kedsomhed, står arbejdet ikke i noget rosenrødt skær, nej, det, vi med glæde ser hen til, er den fritid, der levnes os, og i hvilken vi kan dyrke de interesser, der giver vort liv indhold."

Mangen kontormand og mangen arbejder, vil sikkert dele denne anskuelse, men man tager fejl, hvis man tror, at det er forskellen mellem det "afvekslende" og det "monotone" arbejde, der bestemmer arbejdets værdi for mennesker. Følgende eksempel viser, at et arbejde, der synes monotont, udmærket kan være i stand til at vække interesse og tilfredshedsfølelse.

Til side 2 >