Lørdag 21/5 2022.

Udvandringsprocenter

Titel: Udvandringen fra Europa. Kategori: Menneskelivet 1926. Side 4 af 9 < Tilbage

Kort over antal af udvandere. Oversigtskort over udvandringen fra de forskellige europæiske lande. Kortet viser, fra hvilke lande udvandringen er størst, regnet i forhold til de pågældendes landes befolkning.

Samme udvandringsprocent som England har Portugal. Næst i rækken kommer Spanien, Italien, Sverige og Finland. Af disse lande har kun Italien en stor befolkningstæthed og et stort fødsels- overskud (ca. 13 pro mille årlig). Sveriges fødselsprocent er nu den laveste, der kendes, lavere end i Frankrig, der ellers har været forrest i denne henseende (også England har i øvrigt nu lavere fødselsprocent end Frankrig).

Videre i rækken af udvanderlande kommer Polen, Holland, Østrig og Danmark, dernæst Tyskland. Tysklands befolkningstæthed er stor, hvorimod fødselsoverskuddet er ringe. De økonomiske vilkår i dette land er efter krigen så dårlige, at det uden tvivl må være fristende for mange at udvandre. Udvandringen er da også nu betydelig større end før krigen, og når den i forhold til befolkningen kun udgør en ringe procent, må det tilskrives de store vanskeligheder, der er forbundet med udvandring (foruden lovbestemmelserne i indvandringslandet tillige mangel på rejsepenge og begynderkapital).

Frankrig og Rusland har den laveste udvandringsprocent af samtlige europæiske lande. For Frankrigs vedkommende kan dette forklares ved den meget lave fødselsprocent, som dette land har haft i åringer, og som i det væsentlige kun lige dækkede dødeligheden. Frankrigs egne besiddelser i Nord-Afrika er da også for en meget væsentlig del blevet koloniseret af italienere. Om et overskud til oversøisk udvandring bliver der derfor ikke tale.

I det foregående har vi udelukkende betragtet den oversøiske udvandring fra det europæiske moderlands side, vi vil nu betragte sagen lidt fra den anden side af oceanet og se, hvor udvandrerstrømmen lander, og hvilke vilkår, der møder den.

Det er USA og Canada, Argentina og Brasilien, Australien og New Zealand, som har optaget hovedparten af de udvandrede folkemasser.

USA har i særdeleshed været udvandrernes mål, og dette er stadig tilfældet. Før krigen sendte Europa hvert år omkring 2 millioner mennesker over oceanet, og heraf optog USA alene 1 million. Af denne million var omkring en fjerdedel italienere (d.v.s. ca 40% af samtlige udvandrere kom fra Italien), en fjerdedel var fra Rusland (d.v.s. praktisk talt alle udvandrere fra Rusland og Polen, 90.000 var englændere (d.v.s. kun en femtedel af samtlige engelske emigranter), en kvart million kom fra Østrig-Ungarn (d.v.s. tre fjerdedele af samtlige udvandrere fra disse lande). Endvidere kom 100.000 fra Canada og Mexico, og resten af indvandrerstrømmen bestod af skandinaver, japanere osv.

< Tilbage  Til side 5 >