Onsdag 17/7 2024.

Filmens historie - Del 2

Kategori: Fritid og sport. Udgivet 1926. Side 1 af 10

Opbygning af filmkulisser. En gammel engelsk gade til brug for en af Dickensfilmene bygges op som i artiklen beskrevet ved hjælp af let tømmer, lærred og papier-machè.

(Relateret artikel: Filmen og dens historie)

Foruden filmfotografen er der også en anden mand, som virker bag filmens kulisser og der udfører et mægtigt arbejde, som er af den allerstørste betydning for filmens helhedsvirkning. Det er teatermaleren, der laver alle dekorationerne, hvori filmene udspilles. Ganske vist gør instruktøren på dette punkt også sin store indsats, men uden en dygtig, kundskabsrig, fantasifuld og kunstnerisk begavet teatermaler var instruktøren nu alligevel ilde faren. Det er jo især, hvor det drejer sig om historiske eller fremmedartede omgivelser, at teater- malerens evner bliver sat på virkelig prøve, og her kan vi med glæde fastslå, at vore hjemlige førstekræfter på dette område har vist sig fuldt ud at stå på højde med Amerikas bedste filmteknikere. Hvad der f.eks. rent dekorationsmæssig blev skabt i Dickensfilmene, vil utvivlsomt blive stående, som noget af det bedste, der er frembragt i denne retning.

Men hvordan gør han det nu ?

Jo, for det første må han studere den tid, han skal skabe omgivelser fra, han må gennemsøge alle de billedværker med billeder fra tiden, som overhovedet er til at opdrive, og så må han ud af dette, sammmensætte netop de eks- og interiører, som instruktøren har brug for til den pågældende film. Lad os også her nævne et par eksempler til belysning af emnet:

Vi husker måske sagfører Wickfields hus i Charles Dickens "David Copperfield", et aldeles henrivende gammelt bindingsværkshus, forsiret med de prægtigste billedskærerarbejder. Med rette vakte netop dette hus stor beundring. Men fik man "på filmen" ude i Valby lov til at kikke lidt nærmere på det, så opdagede man for det første, at det jo bare var en ganske hul kulisse, og dernæst, at det ikke havde det mindste med træ at gøre, men at dets skønne dekorationer bare var formet i en papiermachè-masse.

Papiermachè bruges i det hele taget overordentlig meget til filmdekorationer. Det er et dejligt plastisk og medgørligt stof, og dertil forholdsvis billigt. Desuden ejer det - ved hjælp af lidt maling - den fordel at kunne komme til at ligne alt mellem himmel og Jord. Kaminer bygges af det, mægtige stene formes af det osv. Det er nemlig tilmed så let, at det ikke volder særlig store vanskeligheder at håndtere.

Til side 2 >