Onsdag 17/7 2024.

Den danske befolknings fordeling efter opholdssted

Titel: Uddrag af Danmarks Statistik. Kategori: Menneskelivet 1925. Side 2 af 7 < Tilbage

Fordeling af befolkningen. Fig. 2. Den danske befolknings fordeling efter opholdssted. De tegnende mænds størrelser svarer til antallet af mennesker som lever henholdsvis i København og Frederiksberg, i provins- eller stationsbyer og rigtigt ude på landet. Tegningen viser tydeligt landboernes kolosale overvægt i overensstemmelse med at agerbrug er befolkningens hovederhverv. I dette og de følgende, tilsvarende billeder angives forholdene mellem figurerne ved disse liniemål og ikke ved deres flademål.

  Danmarks land.
Danmarks hele areal andrager 43.016 km2 (kvadratkilometer). Skal dette tal gøres anskueligt og virkelig forståeligt, må det imidlertid omsættes i størrelser, som den daglige tanke er mere fortrolig med, og som fantasien derfor lettere kan tumle med. København har et område af 72 km2 og hele landet kunne således rumme 600 byer af Københavns størrelse, allerede dette giver en noget bedre forståelse af landets udstrækning. Selve grundstørrelsen 1 km2 kan man danne sig en nogenlunde god forestilling om, når man ved, at Fælledparken og dens bygningskomplekser, - Husarkasernen, Idrætsparken, Rigshospitalet m.m. - indenfor grænserne Østerbrogade - Jagtvejen - Nørre Allé - Tagensvej - Blegdamsvejen tilnærmelsesvis omfatter et areal på 1 km2. Kongens Have er kun 16 ha. (Hektar - 1 km2 = 100ha.), og Kongens Nytorv ca. 2 ¼ ha. For landbrugskyndige læsere kan det oplyses, at 1 km2 svarer til 1800 td. land i gammelt mål, eller lige så meget som en stor herregårds jordtilliggende.

Det fremgår nogenlunde tydeligt, hvorledes Danmarks hele areal 43016 km2 bliver benyttet. Den allerstørste del - 32.260 km2 står i landbrugets tjeneste, kun ¼ bliver anvendt på anden måde eller er grundet på naturforholdene uanvendelig.

Til bebyggelse, gårdsplads, veje og stier medgår 1337 km2, hvilket er et areal godt og vel så stort som Lolland (1244 km2) og Amager (81 km2) tilsammen. Til bebyggelsen slutter sig haver, hegn og planteskoler over et areal af 738 km2 eller lidt mindre en Møen (217 km2) og Falster (514 km2). 3673 km2 dækkes af skove, plantager og offentlige anlæg, men til trods for det sidste århundredes omfattende plantningsforetagener på den jydske hede henligger et endnu større areal ubenyttet som lyngbakker og heder - 3312 km2 - og som flyvesands- og klitarealer - 400 km2 - i alt 3712 km2 eller betydelig mere end Fyn og alle de omliggende øer, Langeland, Ærø, Tåsinge osv. (tilsammen 3476 km2).

< Tilbage  Til side 3 >