Onsdag 17/7 2024.

Længden på Danmarks kystlinie

Titel: Uddrag af Danmarks Statistik. Kategori: Menneskelivet 1925. Side 4 af 7 < Tilbage

Aldersfordeling af den danske befolkning. Fig. 4. Danmarks befolkning fordelt efter aldersgrupper.

Hele dette dejlige land er indrammet af en overordentlig lang kystlinie, som målt i kilometer alene for det gamle Danmarks vedkommende udgør 6916 km - for de sønderjydske landsdele er kyststrækningernes længde endnu ikke opgjort, men tilnærmelsesvis kan de sættes til ca. 500 km. I sammenligning hermed er den landfaste grænse, der fra Kruså ved Flensborg Fjord til vestkysten ud for Tønder måler ca. 60 km. Lige så kort som afstanden fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen (1.1 km.) i forhold til vejen fra København til Korsør (111 km.)

I lige linie - luftlinie - er der fra København til Ækvator en vejlængde af 6180 km. Den samlede kystlinie er således et betydeligt stykke længere end denne ret anselige strækning. Om længden af landets jernbanelinier og veje kan man ligeledes skabe sig en mere overskuelig forestilling ved at sammenligne dem med mål på jordkloden. Blev alle jernbanestrækninger lagt i forlængelse af hverandre i lige linie stik sydpå fra København, ville de med deres 4968 km. nå til et sted i det sydlige Sahara. I betragtning af, at den ældste jernbanelinie i kongeriget Danmark, København-roskilde, endnu ikke er 100 år gammel - den blev åbnet i 1847 - er dette en ret anselig strækning.

I sammenligning hermed er længden af de ofte ældgamle hovedlandeveje forholdsvis mindre imponerende, med deres sammenlagte 7614 km. kunne de nå fra København sydpå til Tripolis på Afrikas nordkyst og tilbage igen til København. Udmåler man længden af alle biveje, kommer man derimod til et næsten ufatteligt stort tal, 38.205 km. - mere end fem gange så meget som hovedlandevejene og alt i alt en strækning på jordkloden som fra københavn sydpå over Ækvator til Sydpolen og videre op gennem Stillehavet og Beringsstrædet til Nordpolen og derfra igen et stykke sydpå til Spitsbergen.

Danmarks folk.

Danmarks befolkning talte den 1. februar 1921 ialt 3.267.831 levende individer. Var denne befolkningsmængde jævnt fordelt over landet, ville det give 76 mennesker på hver km2, og skulle jorden deles ligeligt mellem alle, blev der kun 1.3 ha. til hver, og 8 personer måtte således slutte sig sammen for at oprette et midelstort husmandsbrug på 10-11 ha.

Til sammenligning med disse tal kan det oplyses, at Sveriges befolkning på 5.987.520 ved at dele Sveriges areal (448.460 km2 eller 10 gange så meget som Danmarks) lige imellem sig, ville få 7.7 ha. eller et helt lille husmandsbrug hver, mens i modsætning hertil Englands befolkning på 38.450.000 ved at dele Englands jord (151.087 km2) kun ville få 0.4 ha. hver.

< Tilbage  Til side 5 >