Onsdag 17/7 2024.

Middellevetiden for mænd og kvinder

Titel: Uddrag af Danmarks Statistik. Kategori: Menneskelivet 1925. Side 6 af 7 < Tilbage

Levetiden for mænd. Fig. 6 Middellevetiden for mænd.
  Levetiden for kvinder. Fig. 7 Middellevetiden for kvinder.

I de viste figurer er det illustreret, at middellevetiden imidlertid er stigende med stigende alder, eller sagt med andre ord, at mens feks. en 15 årig mand gennemsnitlig kan gøre sig håb om at leve til han bliver 65 år, altså endnu i 50 år så kan han, om han er sluppet levende frem til sit 30te år, gøre sig håb om at opnå en alder af 70 år, og således videre.

Deler man landets voksne befolkning (over 15 år) i grupper efter ægteskabelige stilling, får man de tal som er illustreret i fig. 5. De gifte er langt i overtal. Af ugifte er der en del flere kvinder end mænd, hvilket ikke er så forbavsende, når man errindrer, at der findes 84575 flere kvinder end mænd her i landet. Enkerne er mere end dobbelt så talrige som enkemændene, en naturlig følge af mændenes større dødelighedsprocent, og af fraskilte, som ikke har giftet sig igen, er der ligeledes betydeligt flere kvinder end mænd.

I året 1922 blev befolkningen, som foran omtalt, forøget med 73.886 levendefødte børn, men i løbet af det samme år døde 39.452 mennesker og 4094 udvandrede, og den virkelige befolkningstiovækst blev derfor kun på 30.340 individer eller som det ofte udtrykkes, 9 promille (9 for hver 1000).

Ved at udtrykke fødselshyppigheden og dødeligheden i en befolkning i pro mille kan man danne sig let sammenlignelige billeder af disse forhold i forskellige lande. I Frankrig er fødselshyppigheden 19.3 promille, dødeligheden 17.5 promille, og befolkningstilvæksten bliver således meget lille, kun 1.8 pro mille. I Holland er omvendt tallene betydeligt større end i Danmark, nemlig henholdsvis 25.9 og 11.4 promille, hvilket giver en tilvækst på 14.5 promille. I Spanien er fødselshyppigheden helt oppe på 30.3 promille, men dødeligheden er samtidig meget stor, 20.4 promille, og tilvæksten bliver derfor kun 9.9 promille, men derfra går igen en udvandring på 5 promille.

< Tilbage  Til side 7 >