Onsdag 17/7 2024.

Fødselshyppighed, dødelighed og udvandring

Titel: Uddrag af Danmarks Statistik. Kategori: Menneskelivet 1925. Side 7 af 7 < Tilbage

Levetiden i gennemsnit. Fig. 8 Fødselshyppighed, dødelighed og udvandring i årene 1880 til 1922. Man ser, at tallene er jævnt dalende, således at den virkelige befolkningstilvækst trods en forsat nedgang i fødselshyppighed dog holder sig nogenlunde konstant.

Det er karakteristisk for samfundsudviklingen i Europas gamle kulturlande, at fødselshyppigheden gennem de sidste årtier stadig har været dalende, men da dødeligheden, takket været forbedrede sanitetsforhold, også har været aftagende, har tilvæksten holdt sig nogenlunde konstant. For Danmarks vedkommende er disse forhold illustreret i viste tegning.

Blandt de 3.267.831 indbyggere, som i februar 1921 optaltes i Danmark, var de 14.552 abnorme, det er 4½ promille af den hele befolkning eller lige så mange som beboerne i Svendborg (14.210). Blandt blinde, døvstumme og åndssvage er mændene i overtal med henholdsvis 766, 978 og 2771 mod kvindernes antal af henholdsvis 730, 835 og 2217. Blandt de sindssyge er kvinderne derimod i overtal med 3538 mod 2717 mænd.

Med hensyn til relegionsbekendelse da står kun 67.459 af landets indbyggere officielt uden for folkekirken. 22.137 mennesker eller lige så mange som Vejles befolkning (22.001) tilhører den romersk-katolske kirke, 6989 er baptister (Kalundborg 6833 indbyggere). Det jødiske trossamfund tæller 5947 medlemmer eller ikke engang så mange som beboerne i Hillerød (6069 indb.). Metodistmenigheden har 4858 tilhængere, og de kan til sammen befolke en by på størrelse med Assens (4674 indb.). Desuden findes der inden for Danmarks grænser tilhængere af følgende kirke-samfund: Reformerte (1164), anglicanere (409), irvingianere (3459), kvækere (13), adventister (2622), untarer (195), hernhutter (463), græsk-katolske (535) og mormoner (487).

Selv om tal er såre morsomme, kan man dog også få for mange af dem på een gang, og derfor er det vist bedst af stoppe her. I en senere artikel skal så gives nogle tal for illustrationer af, hvorledes den danske befolkning udnytter sit land, hvad der produceres og forbruges i landet, hvad der udføres og hvad der indføres.

(Forfatter: Ukendt)
  < Tilbage