Mandag 25/9 2023.

Keops-pyramiden

Titel: Verdens syv underværker. Kategori: Fra fjerne tider 1924. Side 2 af 9 < Tilbage

Keops pyramiden i Cairo. Her er sammenlignet nogle af oldtidens og senere tiders største bygningsværker. Eifeltårnet i Paris har højderekord med sine 300 meter. Keops-pyramiden er ikke engang halvt så høj, nemlig "kun" 148 meter. Peterskirken i Rom måler 127 m. og Kolossen på Rhodos 45 m. Vort eget Rundetårn er ikke engang så højt, nemlig kun 37 m.
  Stenblokke Keops pyramiden. Et stykke af siden af Keops-pyramiden. Ved at sammenligne størrelsen af de enkelte sten med menneskene, der står på dem, får man et klart indtryk af stenenes størrelse og forstår, hvilket kæmpearbjde bygningen af en pyramide har været.

Som nummer eet er Kong Keops pyramide i nærheden af Cairo.

- Vi må give det arabiske ordsprog ret, som siger: "Tiden trodser alt, men pyramiderne trodser tiden", for af alle syv underværker er Keops-pyramiden det eneste som står endnu. - Lad os derfor se lidt nærmere på den og prøve på at få et begreb om den uhyre bygning.

Vi ved jo omtrent, hvor meget en tønde land er i udstrækning, måske vi endda kender et bolsted på ca. 10 tønder land eller en plads, der er halvanden gang så stor som Kongens Nytorv i København. - Lad os tænke os en firkant, et kvadrat af den størrelse, så hver af siderne er 232 meter. Hvis vi nu ville dække den plads med stenbjælker på en meters tykkelse, så fik vi brug for hen mod 54 kilometer bjælker, og det er dog kun pyramidens grundflade, vi har dækket. Vi er ikke nået mere end en meter i vejret, og vi skal op til 148. Ganske vist bliver lagene mindre og mindre i omfang, efterhånden som vi når op, men vi vil alligevel få brug for en samlet længde af stenbjælker på næsten 3 millioner meter eller henimod alle Danmarks jernbaners længde tilsammen.

Når man nu hører, at alle disse sten, 200 millioner kilogram, er hugget løs og tildannet i bjergene øst for Nilen og derefter slæbt på slæder eller transporteret på ruller ned til floden, sejlet over denne, for derefter igen at slæbes videre, til de endelig, kun ved hjælp af løftestænger, er anbragt på den plads, de passer nøjagtigt til, så kan vi forstå den græske historieskriver Herodots udsagn, at 100.000 mennesker har arbejdet på pyramidens i tyve år.

Pyramiderne trodser tiden, men tidens tand har alligevel gnavet på dem.

Oprindeligt var flere af dem beklædt med glatte stenplader, så siderne flader. Denne beklædning, som skjulte indgangene, er forsvundet, vind og vejr bidrager til, at bygningsmaterialet forvitrer, så at udseendet nu er et andet, end da de mægtige bygninger stod som nye, men de virker imponerende den dag i dag som bjerge, der hæver sig af sandet, og at de er frembragt af menneskehænder, gør sit til, at de gør et så overvældende indtryk.

< Tilbage  Til side 3 >