Onsdag 17/7 2024.

Store vagt- og selskabshunde

Titel: Hvilken hund skal jeg vælge. Kategori: Fritid og sport 1925. Side 9 af 9 < Tilbage

Collie. Collie eller skotsk Hyrdehund. Collien er en elegant ledsagehund for damer, i de senere år har den dog været ude af mode.
  Engelske Fårehunde. Engelske Fårehunde, holdes kun som selskabshunde, meget intelligente og af god karakter, "Bobtail" er derfor en yndet hund. Deres pels kræver naturligvis en omhyggelig pleje.

Af fremmede hyrdehunde var Collien eller den skotske Hyrdehund i sin tid meget moderne. Nu er denne overordentlig smukke og kloge hund næsten gået helt ud af sagaen, hvortil måske har bidraget, at man i sine forædlingsbestræbelser mere og mere gav dens lange ædle hoved et grimt, næblignende udseende. Det er en race, som i sin oprindelige form sikkert kommer igen. Den gamle engelske Fårehund (Bobtail), der nu holdes udelukkende som selskabshund, har derimod ikke kunnet vinde fodfæste uden for England, hvor den er meget yndet.

Af de store vagt- og selskabshunde indtager den danske hund, Grand Danois som den også kaldes, ubestridelig den første plads, hvad skønhed angår. Det er en ædel, imponerende hund, der hele verden over nyder stor anseelse. Glædeligvis har der netop på dette års hundeudstilling i København været en talrig repræsentation af danske hunde.

Alene ved sin størrelse imponerer denne fornemme hund, men til trods for dens kraftige store krop er alt, hvad der ligner klodsethed, fjernet fra den. Elegant og stram i sin holdning bevæger den sig, negligerende andre hunde, idet den korrekt udfører sit hverv som sin herres ledsager. Sit ædle hoved bærer den højt med et slående udtryk af kraft, mod og selvbevidsthed. Skønt godmodig af karakter er den, hvad øjeblik det skal være, rede til at forsvare sin herre og hans ejendom og er med sin styrke og uforfærdethed således en udmærket vogter af hjemmet.

De store gule hunde, man kan se som oftest benævnes Slagterhunde, er efterkommere af Broholmeren. Tidligere kaldtes de fejlagtigt for den danske hund. I virkligheden er det den engelske Mastiff i mildnet udgave. Sct. Bernhardtshunden har fra gammel tid en berømmelsens glorie om sit ædle, tænksomme hoved. Det er en meget klog og pålidelig hund, der alene ved sin størrelse imponerer, i dens varetægt er man sikker. En tro og pålidelig beskyttelseshund finder man ligeledes i den store Ny Foundlænder, der i den almindelige race er sort. Den er dog ikke så bevægelig som de andre store hunde, derimod er den en fortrinlig svømmer, der ofte har reddet menneskeliv.

Til slut kun endnu de ord, jeg sagde til min ven, efter at det rent saglige var sagt, og de enkelte racers særpræg var nævnt: "Det er med oprigtig glæde, at jeg hører, I har bestemt jer til at anskaffe en hund, for som enhver ny ven, hundene kan få, kan man sige, at de ærligt har fortjent ham. Men vid, at anskaffer du en hund, så følger der også dermed den forpligtelse, at du passer den, giver den de vilkår, den skal leve under, og giver den den opdragelse, den bør have. Kan du ikke dette, da gør du uret mod hunden, mod et levende væsen". - Hunden er det første dyr, der har sluttet sig til mennesket. Gennem årtusinder og under de mest forskelligartede tider og forhold er den mennesket lige tro, lige hengiven. Om hvor mange af sine nærmeste kan et menneske sige det, der til enhver tid passer på enhver hund: "Den er fortvivlet, når man går, henrykt når man kommer tilbage".

(Fortalt af: Viggo Møller)
  < Tilbage